REFERENSSIT

Lue, mitä asiakkaamme sanovat meistä.
Kaikki
Esihenkilovalmennus
Johtoryhmän toiminnan kehittäminen
Organisaatiokulttuurin kehittäminen
Paranna etätyöarkea
Tiimityön kehittäminen
Yksilöllinen Leadership -valmennus

Lumon

Lumon

Delficonilla on syvä ymmärrys yrityksen kulttuurista.

Hill Audit

Hill Audit

Työn flown sparraus koko Hill Auditin henkilöstölle. Kokonaisuus sisälsi Kick-offin sekä sarjan luottamuksellisia one-to-oneja.

UPM

UPM

"Pääsimme hyvinkin syvälle kunkin henkilökohtaisiin johtamistaitoihin, vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin."

Inventure

Inventure

"Uudessa tilanteessa jäsensimme yhteisesti tiimin jäsenten roolit ja tavat toimia yhdessä."

Andritz

Andritz

"Esimiestaitojen lisääntyminen vahvisti osallistujien itseluottamusta, motivaatiota ja kiinnittymistä yritykseemme entistä tiiviimmin."

Hill Audit

Hill Audit

"Organisaation jäsenet tutustuivat toisiinsa syvemmin, loimme yhteiset pelisäännöt ja yhteisöllisyys kehittyi."

Kone

Kone

"Syttyi uutta tekemistä, jäntevöitettiin tiimin toimintaa ja voimistettiin yhteistyötä."

Alko

Alko

"Kulttuurin ja henkilöstön tuntevan valmennuskumppanin avulla henkilöstön kehittäminen on todella muuttanut toimintamalleja ja rakentanut aitoa uudistumista."

Novartis

Novartis

"Tavoitteena oli kunkin johtajan omien erityisten vahvuuksien hyödyntäminen ja uusien toimintamallien innovointi."

Fujitsu

Fujitsu

"Muutos avattiin konkreettiseksi tekemiseksi. Esimiehille annettiin työkaluja viedä muutosta eteenpäin."

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."

Leijona Catering

Leijona Catering

"Analyysi antoi erinomaisen kuvan Leijonan nykytilasta vahvuuksineen ja kehittämiskohteineen. Koko prosessissa oli erittäin hyödyllistä tulosten läpikäynnin yhteydessä käyty vilkas ja rehellinen keskustelu Leijonan nykyisestä kulttuurista."

Fazer

Fazer

”Valmennus tiivisti entisestään ryhmäämme ja hioi yhteishenkeämme.”

Telia

Telia

"Keskinäinen luottamus ja rohkeus puhua avoimesti kehittyi tiimiläisten kesken."

Alma Talent

Alma Talent

"Tuli selkeyttä tekemiseen ja rooleihin. Johtoryhmätyöskentelyssä halusimme varmistaa, että saamme säästettyä kaiken hyvän molemmista yhtiöistä ja yhdenmukaistaa tekemisiä."

Kamux

Kamux

"Yhteinen keskustelukulttuuri ja luottamus toisiimme otti ison harppauksen voimallisen intervention arjen tekemiseen. Pysähdyimme yrityskulttuurin rakentamisen, yhteisen arvomaailman löytämisen ja itsensä johtamisen taitojen äärelle."

Suomen Erillisverkot

Suomen Erillisverkot

”Prosessin edetessä integroimme yksilöiden omat arvot organisaation arvoihin. Tätä kautta jokaiselle erveläiselle vahvistuu tietoisuus ja parempi ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sitoutuminen voimistui”

Nokian Renkaat

Nokian Renkaat

"Valmennus kirkasti omaa osaamista ja auttoi muotoilemaan ja löytämään uusien näkökulmia omaan tekemiseen."

UPM

UPM

"Pääsimme hyvinkin syvälle kunkin henkilökohtaisiin johtamistaitoihin, vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin."

Andritz

Andritz

"Esimiestaitojen lisääntyminen vahvisti osallistujien itseluottamusta, motivaatiota ja kiinnittymistä yritykseemme entistä tiiviimmin."

Fujitsu

Fujitsu

"Muutos avattiin konkreettiseksi tekemiseksi. Esimiehille annettiin työkaluja viedä muutosta eteenpäin."

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."

Suomen Erillisverkot

Suomen Erillisverkot

”Prosessin edetessä integroimme yksilöiden omat arvot organisaation arvoihin. Tätä kautta jokaiselle erveläiselle vahvistuu tietoisuus ja parempi ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sitoutuminen voimistui”

Kone

Kone

"Syttyi uutta tekemistä, jäntevöitettiin tiimin toimintaa ja voimistettiin yhteistyötä."

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."

Fazer

Fazer

”Valmennus tiivisti entisestään ryhmäämme ja hioi yhteishenkeämme.”

Telia

Telia

"Keskinäinen luottamus ja rohkeus puhua avoimesti kehittyi tiimiläisten kesken."

Kamux

Kamux

"Yhteinen keskustelukulttuuri ja luottamus toisiimme otti ison harppauksen voimallisen intervention arjen tekemiseen. Pysähdyimme yrityskulttuurin rakentamisen, yhteisen arvomaailman löytämisen ja itsensä johtamisen taitojen äärelle."

Lumon

Lumon

Delficonilla on syvä ymmärrys yrityksen kulttuurista.

Alko

Alko

"Kulttuurin ja henkilöstön tuntevan valmennuskumppanin avulla henkilöstön kehittäminen on todella muuttanut toimintamalleja ja rakentanut aitoa uudistumista."

Leijona Catering

Leijona Catering

"Analyysi antoi erinomaisen kuvan Leijonan nykytilasta vahvuuksineen ja kehittämiskohteineen. Koko prosessissa oli erittäin hyödyllistä tulosten läpikäynnin yhteydessä käyty vilkas ja rehellinen keskustelu Leijonan nykyisestä kulttuurista."

Alma Talent

Alma Talent

"Tuli selkeyttä tekemiseen ja rooleihin. Johtoryhmätyöskentelyssä halusimme varmistaa, että saamme säästettyä kaiken hyvän molemmista yhtiöistä ja yhdenmukaistaa tekemisiä."

Hill Audit

Hill Audit

Työn flown sparraus koko Hill Auditin henkilöstölle. Kokonaisuus sisälsi Kick-offin sekä sarjan luottamuksellisia one-to-oneja.

Inventure

Inventure

"Uudessa tilanteessa jäsensimme yhteisesti tiimin jäsenten roolit ja tavat toimia yhdessä."

Hill Audit

Hill Audit

"Organisaation jäsenet tutustuivat toisiinsa syvemmin, loimme yhteiset pelisäännöt ja yhteisöllisyys kehittyi."

Novartis

Novartis

"Tavoitteena oli kunkin johtajan omien erityisten vahvuuksien hyödyntäminen ja uusien toimintamallien innovointi."

Nokian Renkaat

Nokian Renkaat

"Valmennus kirkasti omaa osaamista ja auttoi muotoilemaan ja löytämään uusien näkökulmia omaan tekemiseen."

1

2

3