KONE

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

Mitä tehtiin?

Delficon ja Kone Hissien yhteistyö valmennussuhteessa alkoi vuonna 2010. Delficonin prosesseilla ja menetelmillä, jotka syventävät ja uudistavat tekemistä jäntevöitettiin ja suunnattiin tiimien yhteistyötä.

Tulokset ja hyödyt

Yksilöt voimaantuvat siitä, että he tulevat osaamiensa ja kokemuksensa kautta näkyväksi organisaatiossa. ”Delficon herätti myös esimiehet lähestymään esimiestyötä uudella tavalla. Innostus tekemiseen voimistui entisestään ja yhteispeli syventyi”, Reidar Österblom totesi.

Delficon

REIDAR ÖSTERBLOM - henkilöstöjohtaja, Kone

”Haastavina aikoinakaan ei kannata jähmettyä paikalleen ja olla varovainen. Silloin kaivataan johtajuutta, joka innostaa ja rohkaisee toimimaan aktiivisesti muutoksessa. Tämä hetki sisältää mahdollisuuden tehdä asioita toisin.” Vuorovaikutus, rikastavat keskustelut ja kohtaamiset – nämä luovat hedelmällisen maaperän organisaation osaamisen kehittymiselle, totesi Kone Hissien henkilöstöjohtaja Reidar Österblom DeficconTact –julkaisussa vuonna 2010.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Fazer

Fazer

”Valmennus tiivisti entisestään ryhmäämme ja hioi yhteishenkeämme.”

Telia

Telia

"Keskinäinen luottamus ja rohkeus puhua avoimesti kehittyi tiimiläisten kesken."

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."

Vaasan Yliopisto

Vaasan Yliopisto

Valmennukset auttoivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä merkittävästi. Minnariikka fasilitoi kokonaisuutta taitavasti. Jäsensimme uutta maailmaa, keskustelimme yhteisestä tekemisestä ja rajapinnoista. Tapaamiset syvensivät ihmissuhteita ja vahvistivat luottamusta, Jari Kuusisto kertoo.