KONE

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

Mitä tehtiin?

Delficon ja Kone Hissien yhteistyö valmennussuhteessa alkoi vuonna 2010. Delficonin prosesseilla ja menetelmillä, jotka syventävät ja uudistavat tekemistä jäntevöitettiin ja suunnattiin tiimien yhteistyötä.

Tulokset ja hyödyt

Yksilöt voimaantuvat siitä, että he tulevat osaamiensa ja kokemuksensa kautta näkyväksi organisaatiossa. ”Delficon herätti myös esimiehet lähestymään esimiestyötä uudella tavalla. Innostus tekemiseen voimistui entisestään ja yhteispeli syventyi”, Reidar Österblom totesi.

Delficon

REIDAR ÖSTERBLOM - henkilöstöjohtaja, Kone

”Haastavina aikoinakaan ei kannata jähmettyä paikalleen ja olla varovainen. Silloin kaivataan johtajuutta, joka innostaa ja rohkaisee toimimaan aktiivisesti muutoksessa. Tämä hetki sisältää mahdollisuuden tehdä asioita toisin.” Vuorovaikutus, rikastavat keskustelut ja kohtaamiset – nämä luovat hedelmällisen maaperän organisaation osaamisen kehittymiselle, totesi Kone Hissien henkilöstöjohtaja Reidar Österblom DeficconTact –julkaisussa vuonna 2010.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Fazer

Fazer

”Valmennus tiivisti entisestään ryhmäämme ja hioi yhteishenkeämme.”

Lunawood

Lunawood

Johtamisen kehittäminen on prosessi, joka ei pääty koskaan. Valmennukset ovat tarjonneet osallistujille uusia näkökulmia johtamisen kehittämiseen, roolien kristallisoimiseen sekä oman toiminnan johtamiseen.

Kamux

Kamux

"Yhteinen keskustelukulttuuri ja luottamus toisiimme otti ison harppauksen voimallisen intervention arjen tekemiseen. Pysähdyimme yrityskulttuurin rakentamisen, yhteisen arvomaailman löytämisen ja itsensä johtamisen taitojen äärelle."

Telia

Telia

"Keskinäinen luottamus ja rohkeus puhua avoimesti kehittyi tiimiläisten kesken."