Ota yhteyttä
ja pyydä näkemys

Sitoutunut kumppanuus

Delficon on strateginen kumppanisi tuloksellisen yrityskulttuurin kehittämiseen. Tavoitteenamme on luoda yrityskulttuurista voima, joka auttaa parantamaan yrityksen suorituskykyä, tekee johtamisesta vaikuttavaa ja varmistaa muutosten onnistumisen.

Asiakkaiden kertomaa

Yksilöllinen muutosvalmennus

Susanna Tusa

Sitoutunutta pitkäjänteistä kehittämistä

Timo Lehtimäki

 Johtoryhmän yhteistyön syventäminen: yhdessä enemmän!

Juha Kalliokoski

Fuusiosta yhteiseen kulttuuriin

Juha-Petri Loimovuori

Johtoryhmä-
työskentelyn kehittäminen

Valdur Laid

Johtoryhmässä erilaiset ihmiset kohtaavat

Tom Lindblad

Yrityskulttuuri-
analyysi ja johtaminen

Ritva Paavonsalo

Menestykseen tarvitaan ennakkoluulotonta johtamista

Ari Rahkonen

Uudella asenteella mielihyvää ja mielenrauhaa

Marko Savolainen

Kehittäminen on prosessi

Antti Viitanen

Valmennuksen tulokset näkyvät asiakaspalvelussa

Kari Pennanen

Johtamistaitojen kehittäminen siivitti Orionin tuloskehitystä

Jukka Viinanen

Henkilöstön kehittäminen

Reidar Österblom

Uuden aallon tilintarkastus-
tiimiksi

Lauri Mäki

Mentorointi asiantuntijan urapolun tukena

Riitta Tolvanen

Esimiesvalmennus-
ohjelma

Marjo Valaja

Muutosjohtamisen tuella

Olli Riikkala

Huippuasiantuntija-
organisaatio laajentui Aasian markkinoille

Sami Lampinen

UPM-Kymmene Leadership School

Riikka Walden

Asiakkaitamme

Tuloksellisen kehittämisen työkalumme

Yritys-
kulttuurin
analysointi

Yrityskulttuurin analysointi

Tiedätkö organisaatiokulttuurinne vahvuudet ja kehittämiskohteet suhteessa strategiaanne ja tavoitteisiin? Analyysi antaa erinomaisen pohjan fokusoida kehittämiskohteet tuloksellisuuden kannalta tärkeimpiin tekijöihin.

Yritys-
kulttuurin
muotoilu

Yrityskulttuurin muotoilu

Meillä on vahva kokemus ’High Performance’ organisaatiokulttuurin menestystekijöistä. Rakennamme yhdessä kulttuurin, joka perustuu teidän strategiaan ja tavoitteisiinne.

Arvo-
pohjainen
johtaminen

Arvopohjainen johtaminen

Määrittelemme yhdessä organisaationne arvot ja muutamme ne osaksi arjen työmaailmaa. Työntekijät yhdistävät omat ja organisaation arvot lisäten sitoutumista, motivaatiota, merkityksellisyyttä ja innostumista.

Johtamisen
kehittäminen

Johtamisen kehittäminen

Johtamiskulttuurin määrittelee johtoryhmä. Valmennamme johtoryhmiänne ja esimiehiänne rakentamaan tuloksellisen ’high performance’ toimintakulttuurin ja vauhdittamaan muutosta niin yksilö kuin tiimitasolla.

Muutos-
kyvykkyyden
lisääminen

Muutoskyvykkyyden lisääminen

Kirkastamme ja muutamme organisaationne strategian osaksi arjen toimintaa. Lisäämme organisaationne muutoskyvykkyyttä ja oppimista muutosprosessin aikana.

Henkilö-
kohtaiset
valmennukset

Henkilökohtaiset valmennukset

Valmennamme yksilöitä löytämään omat vahvuutensa ja kehittämiskohteet. Rakennamme teille sopivia mentorointiohjelmia ja oppimisrakenteita ja oppimisen foorumeita.

Delficon Flow

Tilanneanalyysi

Analysoimme yrityksesi kulttuurin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Peilaamme kehittämistarpeita myös yrityksesi strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin Sovimme myös yhdessä tavoitteet ja mittarit: Minkä pitää muuttua toiminnassa?

Mitä kehitämme

Kehittäminen

Käytämme menetelmiä, jotka ovat vaikuttavia, innovatiivisia ja tukevat yrityksen ihmisten omia voimavaroja. Toimenpiteiden integrointi yrityskulttuurin johtamiseen luo kustannustehokkuutta, yhtenäisyyttä sekä tuloksellisuutta.

Uuden toimitavan luominen

Muutos

Tähän kehittämistoimenpiteet tähtäävät: Todelliseen muutokseen toiminnassa. Me olemme tavoitteessamme vasta, kun asiakkaammekin on. Olennaista on, että valmennus tukee muutosten aitoa toteutumista käytännössä.

Oma uusi tapa toimia

Arviointi

Yhteisessä arvioinnissa palaamme tavoitteisiin: onko muutos saatu aikaan? Onko tulos tavoitteiden mukainen ja onko se kestävä? Onko yrityskulttuuri muuttunut haluttuun suuntaan?

Heijastuminen tulokseemme

Julkaisut

Viimeisimmät artikkelit
01

Johtaminen epävarmuudessa

02

Andritz näyttää mallia muille

03

Kulttuurin johtamisen sparraustilaisuus 07.05.2018

04

Aamiaisseminaari 18.5.2018 ’Values In Action’

05

Aamiaisseminaari 23.3. ’Values in Action’ Miten lisätä motivaatiota ja sitoutumista

Johtaminen epävarmuudessa

Hyvä arvostamani johtaja

Monissa eri tilanteissa olet onnistunut johtamaan menestyksekkäästi. Tämä tilanne on erityinen ja se haastaa jokaista meitä.

Andritz näyttää mallia muille

Maailmanluokan paperi- ja selluratkaisuja toimittava Andritz panostaa arvojen näkyvyyteen ja itsejohtamiseen arjessa. Olemme saaneet olla mukana arvopohjaisen ja itseohjautuvan tuloksellisen kulttuurin voimistamisessa.

Kulttuurin johtamisen sparraustilaisuus 07.05.2018

Delficonin globaalin tiimin jäsenet Karl-Heinz Oehler ja Karen Jones tulivat sparraamaan asiakkaitamme kulttuurin johtamisessa.

Tiimi

Executive Coach; leadership and transformation

Minnariikka Rajala

Senior Management Executive

J.J. Schultz

Palvelumuotoilija, business designer, asiakkuusstrategi

Monica Uusiniemi

Yritysvalmentaja

Tuija Tähtinen

Senior partner, yrityskulttuuri-
analyytikko

Jussi Rajala

Project Coordinator, People and Culture

Nora Elstelä

Yhteistyökumppanit

Kansainvälinen yrityskulttuurin asiantuntijaorganisaatio Denison Consulting on valinnut Delficonin kumppanikseen. Kumppanuuden myötä Delficon ottaa käyttöön maailmanluokan työkalut yrityskulttuurin tutkimiseen ja tulokselliseen kehittämiseen. Kumppanuus mahdollistaa myös tiedon ja kokemusten vaihtamisen sekä korkealaatuisen kumppaniverkoston hyödyntämisen ympäri maailmaa.

Tämä kumppanuus tuo asiakkaillemme todellista lisäarvoa. Yrityskulttuurista ja sen merkityksestä strategian ja tuloksellisuuden kannalta puhutaan paljon. Nyt meillä on työkalu, jolla pääsemme käsiksi yrityskulttuurin kannalta tärkeimpiin kehityskohteisiin. Tämä on erinomaisen tärkeää yritysten menestymisen varmistamiseksi.

Denison Organization Culture Survey (DOCS) auttaa tunnistamaan yrityksen liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta oleelliset vahvuudet ja kehittymiskohteet. Analysointi auttaa kohdistamaan kehittämistoimenpiteet suorituskyvyn kannalta vaikuttavimpiin kohteisiin. Tuloksia verrataan maailmanlaajuiseen bencmark-aineistoon. Denison analyysiä on soveltanut tuloksellisesti jo yli 5000 asiakasta eri toimialoilta.

We Are All Leaders. We help our customers create strong cultures where coworkers are engaged, driving development and taking care of themselves and each other. We call it self-leadership

Yhteydenotto