Johtajakin tarvitsee sparraajan

12/11/2022

Delficon

Johtajakin tarvitsee sparraajan

Delficonin Minnariikka Rajala valmentaa johtajia kohtaamaan organisaationsa kipupisteet

Delficonin toimitusjohtaja Minnariikka Rajala sparraa yritysjohtoa ja johtoryhmiä kahdenkymmenen vuoden kokemuksella.

”Myös johtajalla tulisi olla organisaation valtarakenteiden ulkopuolinen luottohenkilö; varaventtiili, jonka kanssa peilata omaa tekemistä ja toimintatapoja”, Rajala peräänkuuluttaa.

Rajalan osaamisprofiilissa kohtaavat syvällinen ymmärrys niin ihmismielestä kuin strategisesta johtamisestakin.

”Työskentelemme usein hyvinkin syvien ydinkysymysten äärellä. Autan ymmärtämään kunkin omaa johtamistyyliä ja organisaation kipupisteitä. Samalla tarjoan peilin sokeiden pisteiden hahmottamiseen”, Rajala kuvailee.

Ylimmän johdon ja johtoryhmien lisäksi asiakkaissa on yhä useammin myös nuoria johtajia, joiden urakehitystä edesautetaan henkilökohtaisella valmennuksella kohti vaativampia tehtäviä.

”Sparraus hyödyttää äärimmäisen kokeneitakin johtajia. Valmentajan kanssa oman työn haasteista pystyy keskustelemaan neutraalisti ja luottamuksella. Samalla kasvava ammatillinen itsetuntemus auttaa pärjäämään haasteellisissakin tilanteissa”, Minnariikka Rajala luonnehtii.

Uusia näkökulmia

Minnariikka Rajala on urallaan valmentanut yli sataa organisaatiota. Monesti valmennussuhteet kantavat jopa johtajan työpaikasta toiseen:

”Johtaminen tulee mukauttaa organisaation senhetkiseen tarpeeseen ja kehitysvaiheeseen osuvaksi. Aiemmin hyväksi havaittu johtamistyyli ei välttämättä toimi uuden yhtiön strategiassa, kulttuurissa ja toimintaympäristössä.”

Rajala muistuttaa, että johtajilta vaaditaan yhä parempaa kykyä saattaa ihmiset yhteen:

”Johtajat ovat usein todella taitavia bisnespuheessa. Ajassamme pitäisi kuitenkin hallita myös uudentyyppinen puheen kenttä ja mennä rohkeammin yksilöä kohti.”

Myös johtajalla tulisi olla organisaation valtarakenteiden ulkopuolinen luottohenkilö, jonka kanssa peilata omaa tekemistä ja toimintatapoja.

Mikä sitten pitää kokeneen valmentajan liikkeellä?

”Motivoidun nähdessäni, miten asiakkaiden ajattelu vapautuu. Valmennus avaa uusia näkökulmia ja saa energian kulkemaan”, Rajala sanoo.