Delficon

TUTUSTU PALVELUIHIMME

Yhä haastavampi työelämä edellyttää muutoskestävyyttä sekä kykyä keskittyä oleelliseen. Tarvitaan inhimillisyyttä ja tuloskuntoa.

PAL­VE­LU­VA­LI­KOI­MAM­ME

Lue lisää palveluistamme ja tutustu asiakkaidemme menestysarinoihin

Delficon

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

Kompleksinen työelämä edellyttää uudenlaista johtajuutta. Tarvitaan visionäärisyyttä hahmottaa haasteellista tulevaisuutta, kykyä saada omat joukot katsomaan samaan suuntaan, taitoa hakea uusia ratkaisuja – sekä uskallusta myöntää sekin, ettei tiedä kaikkea.

Delficon

Yksilöllinen Leadership -valmennus

Yksilöllinen leadership-valmennus tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen sparrailuun uuden edessä. Kun työelämän tilanteet muuttuvat, sparraaja auttaa fokusoimaan toimintaa, kirkastamaan johtamista, löytämään uusia näkökulmia ja valjastamaan oman potentiaalin käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Delficon

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Yhteinen kulttuuri toimii sidosaineena maailman myllerryksissä. Autamme yritystäsi vallitsevan organisaatiokulttuurin analysoinnissa, arvojen kirkastamisessa sekä yhteisten toimintatapojen löytämisessä

Delficon

Paranna etätyöarkea

Etätyön yleistyessä moni on uuden edessä: Miten toimia osana tiimiä? Miten rytmittää päiviä etäkonttorilta käsin? Miten tulla kuulluksi ja nähdyksi? Entä miten ottaa johtajan rooli virtuaalimaailmassa?

Delficon

Esihenkilövalmennus

Organisoitumisen ja johtamisen mallit ovat murroksessa. Hierarkioista luovutaan ja henkilöstöä kannustetaan itsensä johtamiseen. Muutos edellyttää myös esihenkilöiltä uudenlaista osaamista.

Delficon

Tiimityön kehittäminen

Etätyö. Fuusiot. Muuttuvat organisaatiot. Työelämä heittää lukuisia haasteita yhteen hiileen puhaltamiselle. Entä miten jäsentää toimintaa, seurata edistymistä, antaa palautetta ja käydä vuoropuhelua, kun tiimi on hajallaan eri toimipisteissä?

Delficon

Johdon auditointi

Johdon auditointi on strateginen työkalu tuloksellisuuden varmistamiseen