Delficon

JOHTORYHMAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Kompleksinen työelämä edellyttää uudenlaista johtajuutta. Tarvitaan visionäärisyyttä hahmottaa haasteellista tulevaisuutta, kykyä saada omat joukot katsomaan samaan suuntaan, taitoa hakea uusia ratkaisuja – sekä uskallusta myöntää sekin, ettei tiedä kaikkea. Johtajalta edellytetään myös entistä parempaa kykyä kuunnella niin asiakasta kuin omaa henkilöstöäkin. Hyssyttely ja asioiden maton alle lakaiseminen eivät toimineet ennen – eivätkä toimi nytkään.

JOH­TO­RYH­MÄ­VAL­MEN­NUK­SET: HYVÄKSI JOHTAJAKSI KASVETAAN.

Johtoryhmävalmennus auttaa linjaamaan suunnan

Johtoryhmävalmennus on omiaan esimerkiksi silloin, kun johtoryhmän kokoonpano muuttuu tai organisaatiossa tehdään mittavia strategisia muutoksia. Valmennuskokonaisuus ja sen aikana tehtävä kehitystyö pohjautuvat aina organisaation strategiaan ja siihen, miten organisaation strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvin.

”Johtoryhmä on usein kohteliaiden keskusteluiden kenttä, jossa kaikki osallistujat toimivat tietyn keskustelukoodiston mukaisesti. Jos oikeat keskustelut käydään muualla, päätöksenteon epämääräisyys lisääntyy.”

Yhteistyö käynnistyy nykytila-analyysillä. Tässä vaiheessa voidaan tutkia muun muassa sitä, onko johtoryhmän päätöksenteko strategista ja proaktiivista, vai katsotaanko johdossa pikemminkin taustapeiliin. Samalla voidaan paneutua esimerkiksi yhtiön arvojen toteutumiseen arjen päätöksenteossa.

Valmennuskokonaisuus rakentuu yhteisten valmennuspäivien ja henkilökohtaisten valmennusten ympärille. Tapaamisissa käydään läpi yhteisiä tavoitteita, pureudutaan ryhmädynamiikkaan ja luodaan roadmapia tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksilöllisissä kohtaamisissa peilataan puolestaan valmennettavan omia toimintatapoja suhteessa muuhun tiimiin.

– Valmentajan tehtävänä on orkestroida johtoryhmän yhteistoimintaa. Kehitämme vuorovaikutusta ja päätöksentekoa liiketoiminnan erityispiirteistä ja yhtiön strategiasta käsin. Substanssi nousee strategiasta ja tavoitteista. Samalla pureudumme ilmöihin ja teemme johtoryhmässä vallitsevaa dynamiikkaa näkyväksi, Minnariikka Rajala luonnehtii.

– Väitän, että tunneäly on kriittistä osaamista nykypäivän organisaatioissa. Johtoryhmässä tulee uskaltaa puhua rohkeasti myös epävarmuudesta, jotta koko ryhmän älykkyys, tieto ja näkemykset saadaan valjastettua luotettavan päätöstenteon tueksi.

Kommunikaatio on avainasemassa

Vuorovaikutuksen kehittäminen on usein johtoryhmävalmennusten keskiössä. Samalla valmennus auttaa priorisoimaan tekemistä, katsomaan kokonaisetua, yhdenmukaistamaan viestejä ja ymmärtämään erilaisia tavoitteita.

– Johtoryhmän jäsenet ovat yleensä erittäin tavoitteellisia ja tuloshakuisia, mutta yhteistoiminnassa on sen sijaan usein kehitettävää. Jokainen vastuullinen johtoryhmä ymmärtää kuitenkin sen, että keskinäinen yhteistyö on avain onnistumiseen, Rajala sanoo.

Johtoryhmävalmennus tekee läpinäkyväksi organisaation johtamisjärjestelmää ja sitä, missä mistäkin asioista todellisuudessa päätetään. Kun päätöksenteko selkiytyy, tuloskunto paranee.

– Johtoryhmä on aivan liian usein kohteliaiden keskusteluiden kenttä, jossa kaikki osallistujat toimivat tietyn keskustelukoodiston mukaisesti. Jos kuitenkin niin sanotut ”oikeat” keskustelut käydään muualla, päätöksenteon epämääräisyys lisääntyy, Rajala muistuttaa.

– Avoimen keskustelun kautta toimintaa saadaan linjattua. Ulkopuolinen, puolueeton valmentaja on tässä hyvänä tukena ja keskustelun avaajana.

Nykyajasta nousee uudenlaisia johtamisen vaateita. Minnariikka Rajala peräänkuuluttaakin omien ajatusten rohkeaa ravistelua:

– Johtoryhmän tulee kohdata rehellisesti vallitsevat johtamisen tapansa ja miettiä, ovatko valitut johtamispainotukset oikeita. Lopputulema voi olla myös vaikkapa se, että organisaatiossa havaitaan joku sokea piste tai vaikkapa tietyn osaamisen puute, joka tulee paikata.

Investointi johtoryhmän kehittämiseen kannattaa

Valmentajalta räätälöity ja strategiaan pohjaava valmennus edellyttää herkkää korvaa, muuntautumiskykyä sekä rohkeutta nostaa asiat esiin eteenpäin vievällä tavalla.

– Emme saavu paikalle temppusalkun kanssa vaan valmiina fasilitoimaan todellista muutosta. Voi olla, että valmennukselle on suunniteltu tietty teema, mutta tilanteessa esiin nouseekin joku muu, vieläkin tärkeämpi asia. Valmentajan kyky kuunnella tilannetta herkällä korvalla onkin tärkeää, jotta oikeat teemat tulevat käsitellyiksi, Minnariikka Rajala sanoo.

Delficon on olemassaolonsa aikana valmentanut yli sataa johtoryhmää. Niistä joka ikisessä on onnistuttu nostamaan keskustelun tasoa, vahvistamaan keskinäistä luottamusta ja rakentamaan perustuksia entistä tuloksekkaammalle tekemiselle.

– Olen toiminnassani hyvin tavoitteellinen, ja se heijastuu myös toteuttamiini valmennuksiin. Jotta kokonaisuus olisi onnistunut, vuorovaikutuksessa, yhteisen ymmärryksen lisääntymisessä ja päätöksenteossa pitää saada aikaan havaittava muutos, Rajala sanoo.

CASET

Olemme auttaneet organisaatioita positiivisen muutoksen tekemisessä yli 20 vuoden ajan, niin Suomessa kuin ulkomailla.

Vaasan Yliopisto

Vaasan Yliopisto

Valmennukset auttoivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä merkittävästi. Minnariikka fasilitoi kokonaisuutta taitavasti. Jäsensimme uutta maailmaa, keskustelimme yhteisestä tekemisestä ja rajapinnoista. Tapaamiset syvensivät ihmissuhteita ja vahvistivat luottamusta, Jari Kuusisto kertoo.

Kamux

Kamux

"Yhteinen keskustelukulttuuri ja luottamus toisiimme otti ison harppauksen voimallisen intervention arjen tekemiseen. Pysähdyimme yrityskulttuurin rakentamisen, yhteisen arvomaailman löytämisen ja itsensä johtamisen taitojen äärelle."

Lunawood

Lunawood

Johtamisen kehittäminen on prosessi, joka ei pääty koskaan. Valmennukset ovat tarjonneet osallistujille uusia näkökulmia johtamisen kehittämiseen, roolien kristallisoimiseen sekä oman toiminnan johtamiseen.

Kone

Kone

"Syttyi uutta tekemistä, jäntevöitettiin tiimin toimintaa ja voimistettiin yhteistyötä."