Delficon

JUSSI RAJALA

jussi.rajala@delficon.fi

+358407796461

DelficonDelficon

SENIOR PARTNER, CORPORATE CULTURE ANALYST
Vaativien muutostilanteiden läpiviejä ja palveluliiketoiminnan kehittäjä.

”Vahva ja omintakeinen yrityskulttuuri ei synny sattumanvaraisesti. Se on tietoinen valinta, jonka kautta yritystä johdetaan ja joka mahdollistaa niin yrityksen strategian toteutumisen kuin asiakasmenestyksenkin.”

Jussi on uransa aikana ollut johtamassa monenlaisia asiantuntijaorganisaatioita vaativissa muutostilanteissa, jotka ovat edellyttäneet kykyä viedä muutokset läpi tehokkaasti ja tuloksellisesti. Yli 15 vuotta vakuutusalan johtotehtävissä ja yli 10 vuotta metsäalalla ovat antaneet vahvan näkemyksen ja kokemuksen erityisesti palveluliiketoiminnan kehittämisestä, projektin johtamisesta, riskien hallinnasta ja tuloksellisuuden parantamisesta.

Koulutus

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri 1986, Helsingin yliopisto

Muu koulutus:

  • 2015 Denison Best Practices Forum Certification
  • 2014 Denison Organisation Survey Certification
  • 2003 Euroopan laatupalkintoarvioijan koulutus
  • 2002 Vakuutus- ja finanssialan liikkeenjohdollinen koulutus VALIKO
  • 2002 Maanpuolustuskurssin jatkokurssi
  • 1999 Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi
  • 1998–2000 Työyhteisön muutosagenttikoulutus (20 ov) HY,
  • 1995–1996 Johtamiskoulutusohjelma, JOKO (20 ov) HKKK johtamiskoulutuskeskus

Kokemus

2000–2014 LähiTapiola- (Tapiola) ryhmä

Toimin Tapiola-ryhmässä seitsemässä erilaisessa liiketoiminnan johtotehtävässä. Vastasin organisaatioista, joiden henkilöstömäärä oli 25–90 henkeä. Liiketoiminnallisesti vastuullani oleva liikevaihto oli 28 M€ – 150 M€ välillä.

Lisäksi toimin sisäisenä liiketoimintakonsulttina ja tuin alueyhtiöiden johtoa organisaatio- ja yrityskulttuurin muutoksen läpiviennissä.

Puolustusministeriö 1989–2000

Puolustusministeriö tarjosi erinomaisen näkökulman julkisenhallinnon johtamiseen ja kehittämiseen. Puolustusministeriössä vastasin puolustusvoimien alueiden metsätaloudesta, luonnonsuojelusta sekä osallistuin maankäytön suunnitteluun ja omistajaedun valvontaan.