Delficon

OR­­GA­­NI­­SAA­­TI­O­­KULT­­TUU­­RIN KEHITTÄMINEN

Yhteinen kulttuuri toimii sidosaineena maailman myllerryksissä. Autamme yritystäsi vallitsevan organisaatiokulttuurin analysoinnissa, arvojen kirkastamisessa sekä yhteisten toimintatapojen löytämisessä. Kun yhteinen suunta on selvillä, jokainen organisaation jäsen voi kokea onnistumisen elämyksiä ja nähdä työnsä merkityksellisenä osana isompaa kokonaisuutta.

OR­GA­NI­SAA­TI­O­KULT­TUU­RI: KOHTI ARVOJOHTAMISTA JA YHTEISESTI JAETTUJA ARVOJA.

Yhteinen kulttuuri toimii sidosaineena maailman myllerryksissä. Autamme yritystäsi vallitsevan organisaatiokulttuurin analysoinnissa, arvojen kirkastamisessa sekä yhteisten toimintatapojen löytämisessä. Kun yhteinen suunta on selvillä, jokainen organisaation jäsen voi kokea onnistumisen elämyksiä ja nähdä työnsä merkityksellisenä osana isompaa kokonaisuutta.

Valjastamme käyttöömme edistyneimmät organisaation suorituskykyä mittaavat analyysityökalut sekä parhaat työkalut yhteisten arvojen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hyödynnämme myös tekoälyä, minkä avulla henkilöstön, sidosryhmien tai asiakaskunnan ääni saadaan kuuluviin yksilönsuojaa kunnioittaen.

Vahva organisaatiokulttuuri tuo kilpailuetua

Miten sitouttaa parhaat työntekijät? Miten puhutella yhä vaativampia asiakkaita? Entä miten selviytyä voittajana yritysmaailman mainingeissa? Vahva organisaatiokulttuuri tarjoaa perustan, jonka päälle voidaan rakentaa tuloksekasta tulevaisuutta.

Vahva yrityskulttuuri rakentuu yrityksen arvoille ja rakennetaan toimintatapa kerrallaan. Arvojen ja juhlapuheiden tulee muuttua käytännön teoiksi kaikessa toiminnassa. Vahvan organisaatiokulttuurin yrityksissä kaikki yhdessä olemisen mallit, ja rakenteet on muokattu tukemaan kulttuurin toteutumista.

Vahvan organisaatiokulttuurin yrityksissä kaikki yhdessä olemisen mallit ja rakenteet on muokattu tukemaan kulttuurin toteutumista.

– Vahva kulttuuri ammentaa aina yrityksen todellisuudesta. Sen tulee pohjautua todellisille arvoille, jotka työntekijät tunnistavat ja joita he voivat peilata myös omiin arvoihinsa, Minnariikka Rajala sanoo.

– Yrityksen kulttuuri on siten myös kontekstisidonnainen ja vahvasti sidoksissa kyseisen liiketoiminnan dna:han. Viime kädessä juureva ja arvoperusteinen kulttuuri juontaakin juurensa johtoon ja sen toimintaan. Siksi myös kulttuurin kehittämisen tulee käynnistyä johtoryhmän vahvasta tahtotilasta.

 

Prosessi, joka tukee muutoksen toteutumista

Organisaatiokulttuurin kehittäminen käynnistyy rehellisestä nykytilan analyysistä. Kun saatavilla on reaaliaikainen kuva organisaation vallitsevasta kulttuurista, sen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista, on kehitystyön vuoro.

– Tehtävämme on tunnistaa nykytila, haastaa ja kirkastaa ajattelua sekä sparrata uusien toimintatapojen luomisessa. Yhteisessä arvioinnissa palaamme tavoitteisiin: onko muutos saatu aikaan, ja onko se tavoitteiden mukainen ja kestävä, Minnariikka Rajala luonnehtii.

– Hyödynnämme työssämme kuhunkin tilanteeseen sopivia innovatiivisia menetelmiä. Esimerkiksi tekoäly on avannut aivan uudenlaisia ulottuvuuksia henkilöstön ja sidosryhmien mielikuvien tutkimiseen.

Rajala peräänkuuluttaa yrityksiltä rohkeutta, rehellisyyttä ja sitoutumista:

– Organisaatiokulttuurin kehittäminen on prosessi, jossa nykytilaa ja tahtotilaa tulee tarkastella rohkeasti. Olennaista on, että prosessi tukee muutosten aitoa toteutumista. Emme ehdota vain yksittäisiä toimenpiteitä vaan teemme työtämme kokonaisvaltaisesti ja olemme tavoitteessamme vasta, kun asiakkaammekin on.

Arvot taustalla

Minnariikka Rajala korostaa, että vahva yrityskulttuuri rakentuu yrityksen arvoille ja rakennetaan toimintatapa kerrallaan. Arvojen ja juhlapuheiden tulee muuttua käytännön teoiksi kaikessa toiminnassa.

– Voimme työstää workshopeissa esimerkiksi sitä, mitä kukin arvo tarkoittaa esimiestyössä tai asiakassuhteessa. Jos arvojen ja todellisuuden välillä havaitaan kuilu, ei auta kuin kääriä hihat ja tehdä suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi, Minnariikka Rajala sanoo.

–Yksi hyvä esimerkki liittyy asiakasymmärrykseen: Organisaatiot kuvittelevat lähes poikkeuksetta olevansa asiakaskeskeisempiä tai vähemmän byrokraattisia kuin ne todellisuudessa ovat. Kun haaste on tunnistettu, määritellään tarkasti, minkälaista johtamisosaamista ja kyvykkyyksiä muutokseen tarvitaan.

CASET

Olemme auttaneet organisaatioita positiivisen muutoksen tekemisessä yli 20 vuoden ajan, niin Suomessa kuin ulkomailla.

Lumon

Lumon

Delficonilla on syvä ymmärrys yrityksen kulttuurista.

Alko

Alko

"Kulttuurin ja henkilöstön tuntevan valmennuskumppanin avulla henkilöstön kehittäminen on todella muuttanut toimintamalleja ja rakentanut aitoa uudistumista."

Univisio

Univisio

Haluan johtajana toimia siten, että vaikeatkin asiat keskustellaan auki. Jos ei ole eriäviä mielipiteitä, ei ole kehitystä.

Leijona Catering

Leijona Catering

"Analyysi antoi erinomaisen kuvan Leijonan nykytilasta vahvuuksineen ja kehittämiskohteineen. Koko prosessissa oli erittäin hyödyllistä tulosten läpikäynnin yhteydessä käyty vilkas ja rehellinen keskustelu Leijonan nykyisestä kulttuurista."