Delficon

EXECUTIVE LEADERSHIP COACHING

Executive Leadership Coaching tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen sparrailuun uuden edessä. Kun työelämän tilanteet muuttuvat, sparraaja auttaa fokusoimaan toimintaa, kirkastamaan johtamista, löytämään uusia näkökulmia ja valjastamaan oman potentiaalin käyttöön mahdollisimman nopeasti.

YKSILÖLLINEN LEADERSHIP-VALMENNUS: TUNNISTA VAHVUUTESI, KESKITY OLEELLISEEN.

Sparrailukumppani arjen haasteisiin

Delficonin yksilölliset johtajavalmennukset tarjoavat valmennettaville mahdollisuuden kehittyä johtajana. Kullekin valmennettavalle erikseen räätälöitävä valmennuskokonaisuus selkiyttää ymmärrystä omasta johtamistavasta, antaa työkaluja arjen tilanteisiin ja auttaa johtamaan yritystä tietoisesti haluttuun, strategian mukaiseen suuntaan. Samalla valmennus auttaa priorisoimaan omaa toimintaa ja rakentamaan organisaatioon yhtenäisiä toimintatapoja.

Yksilöllinen johtajavalmennus tarjoaa luotettavan sparrailukumppanin, peilin omaan johtamistyyliin sekä työvälineitä siihen, miten johtaa toimintaa tehokkaasti strategian mukaiseen suuntaan.

Yhteistyö käynnistyy lähtötilanteen analysoinnilla ja kohdeyhtiön strategiaan tutustumisella. Samalla määritellään valmennettavan yksilölliset tavoitteet. Tavoitteenasetannassa voidaan pyytää vinkkejä myös organisaation muilta avainhenkilöiltä.

Valmentaja toimii valmennettavalleen sparrauskaverina, jonka kanssa voidaan etsiä uusia näkökulmia arjen tilanteisiin. Tapaamisia on noin kerran kuukaudessa, ja niissä käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Käytössä on myös digitaalinen alusta, jolla tapahtuu päivittäistä oppimista ja käsiteltävien teemojen työstämistä. Lisäksi tarjolla on runsaasti ekstramateriaaleja ja kirjallisuusvinkkejä, joihin voi tutustua oman aikataulun puitteissa.

Välineet strategian toteuttamiseen

Yksilöllisessä johtajavalmennuksessa valmentajan kanssa pohditaan muun muassa sitä, minkälaisia ominaisuuksia ja toimia yrityksen strategian toteuttamiseen tarvitaan. Samalla valmennus kehittää omaa itsetuntemusta ja valmennettava hahmottaa entistä paremmin, miten hän voi hyödyntää omia vahvuuksiaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Valmennus nostaa näkyviin asioita, mitkä jarruttavat tuloksen tekemistä. Esimerkiksi tuloshakuisuus edellyttää määrätietoisuutta, tavoitehakuisuutta ja kykyä innostaa ja inspiroida. Vastaavasti vetäytyvä ja etäinen johtamistyyli voi synnyttää organisaatiossa virheiden pelkoa. Tällainen voi pikemminkin rikkoa kuin rakentaa, Minnariikka Rajala sanoo.

Yksi valmennuksen tärkeimmistä lopputulemista on oman toimintakentän entistäkin kirkkaampi hahmottaminen. Samalla oman ajankäytön ja työn hallinta paranee, prioriteetit selkiytyvät ja työnkuva kirkastuu.

– Kun oma työ jäsentyy, energiaa vapautuu ja asioita alkaa tapahtua, Rajala linjaa.

Erilaisuutta tarvitaan

Valmennettavan kanssa pohditaan vahvasti myös omia arvoja, ja sitä, miten ne vaikuttavat työn tekemiseen.

– Taustalla vaikuttavat henkilökohtaiset arvot näkyvät ja välittyvät tunteina, ja heijastuvat tapaan toimia. Kun käyttäytymiselle löytää juurisyyt, sekä omaa että muiden käyttäytymistä ymmärtää entistä paremmin. Tämän ymmärryksen kautta löytyy uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn, Rajala sanoo

Samalla valmennus auttaa yksilöitä selvittämään mahdolliset konfliktit rakentavasti ja näkemään kollegansa eri valossa.

– Aikamme ehdoton kyvykkyys on erilaisuuden ja diversiteetin johtaminen. Johtaja on erilaisuuden puolesta puhuja, jonka tulee ymmärtää, että kaikki eivät ole samasta muotista valettuja, Rajala muistuttaa.

Valmennus on mahdollista toteuttaa kasvotusten tai virtuaalisesti.

CASET

Olemme auttaneet organisaatioita positiivisen muutoksen tekemisessä yli 20 vuoden ajan, niin Suomessa kuin ulkomailla.

Novartis

Novartis

"Tavoitteena oli kunkin johtajan omien erityisten vahvuuksien hyödyntäminen ja uusien toimintamallien innovointi."

Vaasan Yliopisto

Vaasan Yliopisto

Valmennukset auttoivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä merkittävästi. Minnariikka fasilitoi kokonaisuutta taitavasti. Jäsensimme uutta maailmaa, keskustelimme yhteisestä tekemisestä ja rajapinnoista. Tapaamiset syvensivät ihmissuhteita ja vahvistivat luottamusta, Jari Kuusisto kertoo.

Nokian Renkaat

Nokian Renkaat

"Valmennus kirkasti omaa osaamista ja auttoi muotoilemaan ja löytämään uusien näkökulmia omaan tekemiseen."