NOVARTIS

Executive Leadership Coaching

Yhteiskuntavastuu ja innovatiivisuus ovat Novartiksen toiminnan kivijalkoja. Johtamisen haasteet syntyvät vahvasti säännellyllä ja turbulentilla markkinalla toimimisesta sekä huippuasiantuntijuuden johtamisesta. Suomen Novartiksen toimitusjohtaja Antti Viitanen on arvojohtaja, joka uskoo luovuuteen ja perinteisten toimintamallien kyseenalaistamiseen. Tukea uusien näkökulmien löytämiseen Novartis on saanut Delficonilta johtajavalmennuksessa, jossa yhdistyivät johtoryhmävalmennus ja johtajien yksilöllinen coaching.

Antti Viitanen näkee johtoryhmän kehittämisen prosessina, joka ottaa huomioon sekä yrityksen ulkoiset että sisäiset haasteet. Johtoryhmän jäseniltä vaadittavat moninaiset osaamisalueet pitää kattaa valmennuksessa, jotta johtoryhmä hitsautuu toisiinsa luottavaksi, kunkin osaamista hyödyntäväksi tiimiksi. Johtamisen kehittämisprosessin pitää siis lähteä strategiasta, ja panostaa niin johtajalta edellytettävään sidosryhmätyöskentelyyn kuin sisäisiin johtamiskysymyksiin, kuten ryhmädynamiikkaan ja erilaisten ihmisten johtamiseen. Hyvä johtamisvalmennus kattaa johtamisen moninaiset roolit.
Mitä tehtiin

Delficon suunnitteli Novartiksen osaaville ja kokeneille johtajille prosessin, joka lähti liikkeelle johtoryhmävalmennuksesta, henkilökohtaisesta 360° -analyysista ja coachingista. Lisäksi toimitusjohtaja ja kaksi muuta johtoryhmäläistä kävivät läpi yksilövalmennusprosessin oman ajankäytön sekä toiminnan fokuksen kirkastamiseksi jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Valmennuksissa kukin johtaja pystyi hakemaan vahvistusta omalle roolilleen organisaatiossa ja sai tavallaan peilipinnan oman toimintansa analysointiin.

Tulokset ja hyödyt

Antti Viitasen johtama Suomen Novartiksen johtoryhmä pyrkii avoimuuteen ja innovatiivisuuteen. Tavoitteena on ollut kunkin johtajan omien erityisten vahvuuksien hyödyntäminen ja uusien toimintamallien innovointi. Valmennusprosessi on tukenut niin ryhmän kuin johtajien yksilöllistäkin kehittymistä ja vahvaa johtamista muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja haastavassa markkinatilanteessa.

Delficon

ANTTI VIITANEN - toimitusjohtaja, Novartis

Sveitsiläinen Novartis kuuluu maailman johtaviin lääkealan yrityksiin. Suomessa emoyhtiötä edustaa Novartis Finland Oy, jolla on 155 työntekijää. Novartis Finland Oy myy ja markkinoi lääkkeitä sekä panostaa vahvasti kliinisiin lääketutkimuksiin Suomessa.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Nokian Renkaat

Nokian Renkaat

"Valmennus kirkasti omaa osaamista ja auttoi muotoilemaan ja löytämään uusien näkökulmia omaan tekemiseen."

Vaasan Yliopisto

Vaasan Yliopisto

Valmennukset auttoivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä merkittävästi. Minnariikka fasilitoi kokonaisuutta taitavasti. Jäsensimme uutta maailmaa, keskustelimme yhteisestä tekemisestä ja rajapinnoista. Tapaamiset syvensivät ihmissuhteita ja vahvistivat luottamusta, Jari Kuusisto kertoo.