HILL AUDIT

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Mitä tehtiin?

”Delficonin valmennuksessa organisaation jäsenet saivat tutustua itseensä tarkemmin ja loimme yhteiset pelisäännöt. Yksilöiden henkilöarviot siivittivät organisaation kehittämisprosessia. Jokainen organisaation jäsen kävi henkilökohtaisen keskustelun Minnariikka Rajalan kanssa”, kertoo Lauri Mäki. ”Minnariikka Rajalalla on todella hyvä asenne, hän on kova ammattilainen.”

Tulokset ja hyödyt

”Pääomamme on henkilöstön ammattiaito. Periaatteenamme on, että asiat hoidetaan helposti, nopeasti ja ajantasaisesti. Kilpailuvalttimme on tehokkuus, joka syntyy hyvässä työilmapiirissä, saumattomasti toimivista tiimeissä. Onnellinen asiantuntija on huippusuorittaja. Haluamme antaa parempaa laatua, palvelua, kokemusta ja turvallisuutta asiakkaillemme – kulkea rinnalla. Jokainen tietää, että tilintarkastusyrityksessä tilinpäätösajat ovat hektistä aikaa, jotka edellyttävät henkilökunnaltamme saumatonta yhteistyötä, venymistä laadusta ja palvelusta tinkimättä. Silti uskallan nostaa tärkeäksi arvoksi työn ja vapaa-ajan kohtaamisen.

Delficon

LAURI MÄKI - toimitusjohtaja, Hill Audit

Yrityksen toiminnan kehittäminen ja avainhenkilöiden rekrytointi nivoutuvat saumattomasti toisiinsa. Hill Audit Oy kiihdyttää, kasvaa ja toiminta laajenee. Kehityksen oikean suunnan varmentajaksi tarvitaan kumppani. ”Otimme Delficonin vetämään prosessia, jolla syvensimme tiimien yhteistyötä, yhteen hiileen puhaltamista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Prosessin ansiosta muutimme rohkeasti jopa asiantuntijoidemme roolituksia kokonaistilannetta paremmin palvelevaksi. Hyvä tuli!”, kertoo yli viisivuotiaan Hill Auditin vetäjä, toimitusjohtaja Lauri Mäki, KHT. Hill Audit on pääosin pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastus- ja neuvontapalveluihin painottuva osakeyhtiö ja KHT-yhteisö. Delficon löytyi yhteistyökumppaniksi suositusten kautta.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Leijona Catering

Leijona Catering

"Analyysi antoi erinomaisen kuvan Leijonan nykytilasta vahvuuksineen ja kehittämiskohteineen. Koko prosessissa oli erittäin hyödyllistä tulosten läpikäynnin yhteydessä käyty vilkas ja rehellinen keskustelu Leijonan nykyisestä kulttuurista."

Alma Talent

Alma Talent

"Tuli selkeyttä tekemiseen ja rooleihin. Johtoryhmätyöskentelyssä halusimme varmistaa, että saamme säästettyä kaiken hyvän molemmista yhtiöistä ja yhdenmukaistaa tekemisiä."

Univisio

Univisio

Haluan johtajana toimia siten, että vaikeatkin asiat keskustellaan auki. Jos ei ole eriäviä mielipiteitä, ei ole kehitystä.

Vaasan Yliopisto

Vaasan Yliopisto

Valmennukset auttoivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä merkittävästi. Minnariikka fasilitoi kokonaisuutta taitavasti. Jäsensimme uutta maailmaa, keskustelimme yhteisestä tekemisestä ja rajapinnoista. Tapaamiset syvensivät ihmissuhteita ja vahvistivat luottamusta, Jari Kuusisto kertoo.