LEIJONA CATERING

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Mitä tehtiin

Delficon toteutti yrityskulttuurianalyysin kehittämisen pohjaksi. Leijona Catering on myös uudistanut strategiansa ja hakee kasvua myös henkilöstöravintoloiden joukosta.

Yrityskulttuurianalyysi toteutettiin koko henkilöstölle. ”Tutkimusprosessi ja vastaaminen sujui helposti.

Tulokset ja hyödyt

Analyysi antoi erinomaisen kuvan Leijonan nykytilasta vahvuuksineen ja kehittämiskohteineen. Koko prosessissa oli erittäin hyödyllistä tulosten läpikäynnin yhteydessä käyty vilkas ja rehellinen keskustelu Leijonan nykyisestä kulttuurista. Kaikille muodostui yhteinen näkemys vahvuuksista ja kehittämiskohteista”, Ritva Paavonsalo kertoo. Tulosten perusteella ei käynnistetty erillistä kehittämisohjelmaa. Tulokset sisällytettiin käynnissä oleviin ja esimiesvalmennuksiin sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmiin.

Delficon

RITVA PAAVONSALO - toimitusjohtaja, Leijona Catering

”Yrityskulttuuri syö strategian lounaaksi”, Leijona Cateringin toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo toteaa. 470 henkilöä työllistävä Leijona Catering on isojen muutosten edessä. Toiminta ympäristö muuttuu merkittävästi, sillä puolustusvoimien ostamat palvelut vapautuvat avoimelle kilpailulle.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Univisio

Univisio

Haluan johtajana toimia siten, että vaikeatkin asiat keskustellaan auki. Jos ei ole eriäviä mielipiteitä, ei ole kehitystä.

Hill Audit

Hill Audit

"Organisaation jäsenet tutustuivat toisiinsa syvemmin, loimme yhteiset pelisäännöt ja yhteisöllisyys kehittyi."

Lumon

Lumon

Delficonilla on syvä ymmärrys yrityksen kulttuurista.

Alko

Alko

"Kulttuurin ja henkilöstön tuntevan valmennuskumppanin avulla henkilöstön kehittäminen on todella muuttanut toimintamalleja ja rakentanut aitoa uudistumista."