LUMON

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Mitä tehtiin:

Noin neljä vuotta sitten Lumonilla käynnistyi uusi strategiakausi, jonka tavoitteita lähdetiin juurruttamaan henkilöstölle erikseen laaditun jalkautusohjelman avulla. Yrityksen ylin johto oli vahvasti mukana sitouttamassa työntekijöitä uuden strategiakauden tavoitteisiin ja täsmennettyihin toimintamalleihin. Strategiakauden puolivälissä henkilöstön strategiaymmärryksen lisääntymistä haluttiin mitata ja siinä vaiheessa Delficon astui mukaan. Lumonin henkilöstöjohtaja Kimmo Hilliaho sai vahvan suosituksen Delfoconista Denison yrityskulttuurikyselyn toteuttajana ja eri vaihtoehtoja punnittuaan johtoryhmä päätyi Delficoniin.

Mitä saavutettiin:

Delficon auttoi Denison kyselyn toteuttamisessa ja tulosten analysoinnissa. Kysely tehtiin yrityksen avainhenkilöille kaikissa toimintamaissa. Tulokset strategiaymmärryksen lisääntymisestä olivat odotuksia paremmat. Se vahvisti yrityksen käsitystä siitä, että yhtiön henkilöstö jakaa saman suuntaiset ajatukset yrityksen strategiasta ja tulevaisuuden suunnasta. Se antoi myös uskoa jatkaa strategian jalkautustyötä aiempien periaatteiden mukaisesti ja syvemmälle organisaatioon.

-Toteutus Delficonin kanssa meni hyvin ja mutkattomasti. He ovat selvästi omistautuneita asialleen ja kokeneita tutkimuksen toteuttajia sekä tulosten purkajia. Delficonilla on syvä ymmärrys yrityksen kulttuurista.

Strategiaymmärrys korreloi tuloksen ja asiakaskeskeisyyden kanssa

-Tulokset kertoivat, että strategian sisäistämisellä on suora yhteys siihen, millaista tulosta yhtiö tekee. Toisin sanoen ne organisaation yksiköt, jotka saivat parhaimmat tulokset, menestyvät myös liiketoiminnallisesti parhaiten. Sen vuoksi koemme, että strategian ymmärrys koko organisaation laajuisesti kaikissa liiketoiminnoissa on tärkeää.

– Denison kyselyn yksi hyvä puoli on myös se, että siitä saa vertailupohjaa muihin yrityksiin, eli ns. benchmarkata omaa toimintaa verrokkiyrityksiin nähden. Tulosten avulla voimme arvioida esimerkiksi sitä olemmeko aidosti niin asiakaskeskeinen yritys kuin ajattelemme olevamme verrattuna muihin kyselyn toteuttaneisiin yrityksiin. Sama pätee muiden kyselyn osa-alueiden kanssa.

Miten tästä eteenpäin:

Kysely toteutettiin yrityksen avainhenkilöstölle, jonka vuoksi kenttäorganisaation osuus jäi ensimmäisellä kierroksella tutkimatta. Tuotannon, asennuksen ja myynnin työntekijät ovat erittäin tärkeä osa koko ketjua, joista etenkin kaksi jälkimmäistä henkilöstöryhmää ovat paljon yhteydessä loppuasiakkaisiin.

– Kysely olisi kiinnostavaa toteuttaa vielä koko henkilöstölle, koska silloin voisimme nähdä, että miten strategia on jalkautunut koko yrityksen mittakaavassa yrityskulttuuriin. Näitä tuloksia tutkisin erityisellä mielenkiinnolla. Toivottavasti tällainen kysely saadaan järjestymään lähitulevaisuudessa, kuten suunnitelmamme on ollut.

 

Kulttuuritutkimuksen Delficonin puolelta toteuttanut Minnariikka Rajala toteaa; ’Lumonin kanssa on ollut erittäin mukava tehdä yhteistyötä. Lumon on sitouttanut laajasti ja systemaattisesti koko esimieskunnan strategian toteuttamiseen ja tuloksellisen yrityskulttuurin kehittämiseen, mikä näkyy selvästi tuloksissa.’

Lumon.com

Delficon

MUITA MIELENKIINTOISIA

Leijona Catering

Leijona Catering

"Analyysi antoi erinomaisen kuvan Leijonan nykytilasta vahvuuksineen ja kehittämiskohteineen. Koko prosessissa oli erittäin hyödyllistä tulosten läpikäynnin yhteydessä käyty vilkas ja rehellinen keskustelu Leijonan nykyisestä kulttuurista."

Hill Audit

Hill Audit

"Organisaation jäsenet tutustuivat toisiinsa syvemmin, loimme yhteiset pelisäännöt ja yhteisöllisyys kehittyi."

Alma Talent

Alma Talent

"Tuli selkeyttä tekemiseen ja rooleihin. Johtoryhmätyöskentelyssä halusimme varmistaa, että saamme säästettyä kaiken hyvän molemmista yhtiöistä ja yhdenmukaistaa tekemisiä."

Alko

Alko

"Kulttuurin ja henkilöstön tuntevan valmennuskumppanin avulla henkilöstön kehittäminen on todella muuttanut toimintamalleja ja rakentanut aitoa uudistumista."