TELIA

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

Mitä tehtiin

Delficonin päätehtävä on valmentaa johtotiimejä ja tuoda tukea muutoksen johtamiseen. ”Olen tiimiuskovainen. Tiimien rakentaminen lähtee luottamuksesta. Tärkeintä oli syventää johtotiimin keskinäistä luottamusta. Kun tiimin jäsenet luottavat toisiinsa, ei keskitytä konfliktien välttelemiseen, vaan syntyy yhtenäinen vastuunkanto ja vapaudutaan huippusuoritukseen. Toimivassa tiimissä tunnetaan toisten vahvuudet eikä pelätä näyttää haavoittuvaisuutta. Ihminen on keskiössä”, Valdur Laid kertoo.

Tulokset ja hyödyt

Maalissa ei olla vielä, ja Telian yhteistyö Delficonin kanssa jatkuu. Minnariikka Rajala jatkaa nyt työtään alatiimeissä ja jatkaa samalla johtotiimin jäsenten sparrauskumppanina. ” Minnariikka Rajala tuo esiin uusia näkökulmia. Hän toimii rohkeasti mutta kunnioittavasti. Fasilitaattorina Minnariikalla on myös vahva silmä ja hyvä ihmistuntemus. Hän saa ihmisten osaamisen esiin ja on suora ja täsmällinen palautteessaan. ”

”Organisaation muutos lähtee liikkeelle vetäjän asenteesta. Pitää uskaltaa astua omalle epämukavuusalueelleen. Tämä on tietotyötä: kun esimies itse asettuu alttiiksi ja on itse luotettava, häneenkin luotetaan. Jokaisen kannattaa astua ulos kuorestaan, tulosta tekemään”, toimitusjohtaja Valdur Laid päättää.

Delficon

VALDUR LAID - toimitusjohtaja, Telia

Telia on aloittanut ison muutoksen kohti asiakaslähtöisempää toimintatapaa ja tehostanut samalla toimintaansa. Telian toimitusjohtaja Valdur Laid käynnisti organisaatiouudistuksen ja samalla perustettiin uusi johtoryhmä. Uuden organisaation käynnistämiseen ja fasilitointikumppaniksi valikoitui referenssien perusteella kolmen ehdokkaan joukosta Delficon.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."

Vaasan Yliopisto

Vaasan Yliopisto

Valmennukset auttoivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä merkittävästi. Minnariikka fasilitoi kokonaisuutta taitavasti. Jäsensimme uutta maailmaa, keskustelimme yhteisestä tekemisestä ja rajapinnoista. Tapaamiset syvensivät ihmissuhteita ja vahvistivat luottamusta, Jari Kuusisto kertoo.

Kone

Kone

"Syttyi uutta tekemistä, jäntevöitettiin tiimin toimintaa ja voimistettiin yhteistyötä."

Lunawood

Lunawood

Johtamisen kehittäminen on prosessi, joka ei pääty koskaan. Valmennukset ovat tarjonneet osallistujille uusia näkökulmia johtamisen kehittämiseen, roolien kristallisoimiseen sekä oman toiminnan johtamiseen.