ALMA TALENT

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Alkutilanteessa oli hyvät lähtökohdat, kertoo Alma Talentin toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori. Alma Media oli ollut Talentumin osaomistaja jo 15 vuoden ajan ja vähemmistöasemassa olimme toimineet samoilla markkinoilla. Hyvää oli se, että tunsimme toisemme jo hyvin, niin ihmisinä kuin yrityksinäkin ja kiritimme toisiamme. Mutta haasteena fuusiossa on aina se mahdollisuus, että syntyy haitallista kyräilyä. Erityisesti toimitusten menestyksekäs yhteensaattaminen nousi keskiöön jo suunnitteluvaiheessa, kertoo Loimovuori.

Oli päästävä yhtenäisen yrityskulttuurin tielle ja rakennettava hyvin toimiva, uusi johtoryhmä vuoden 2016 loppuun mennessä. Päällekkäisten toimintojen karsiminen aloitettiin helmikuussa ylimmästä johdosta, ja myöhemmin keväällä toteutettiin koko organisaation uudistus. Samaan aikaan muodostettiin uudelle yhtiölle johtamismalli ja uusi johtoryhmä.

Tässä vaiheessa nousi ajatus, että tarvitsemme myös ulkopuolista osaajaa toiminnan suuntaamiseen, viemään yrityskulttuureja yhteen ja sparraamaan johtoryhmätyöskentelyä. Haastattelimme muutamia vaihtoehtoisia toimijoita ja valitsimme Delficonin, joka toimii rivakasti ja jolla on erikoisosaamista suorituskeskeisen kulttuurin luomisesta ja yhdistymisprojekteista.
<h5Mitä tehtiin?

Delficon toteutti Alma Talentissa yrityskulttuurin kartoituksen ja analysoi lähtötilanteen. Tutkimus osoitti, että Alman ja Talentumin yrityskulttuurit olivat hyvin samankaltaisia, toisaalta tutkimuksessa nousi esiin, että eri liiketoiminta-alueilla olikin omat ”alakulttuurinsa”, jotka poikkesivat toisistaan. Tämä tieto auttaa meitä kohdentamaan kehittämistoimenpiteitä.

Johtoryhmätyöskentelyssä halusimme varmistaa, että saamme säästettyä kaiken hyvän molemmista yhtiöistä ja yhdenmukaistettua toiminnan. Henkilöjohtaminen on avainasemassa, kun strategiaa ja suunnitelmia viedään käytäntöön. Kyse on lopultakin ihmisten tuloksellisesta yhteistyöstä, siitä miten he arjessa toimivat.

Tulokset ja hyödyt

Delficon hoiti oman osuutensa särmästi ja hyvin. Kaikki tehtiin hyvin tiiviissä aikataulussa. Pari puolen päivän valmennusta, haastattelut ja palautteet toivat lyhyessä ajassa paljon lisäinformaatiota sekä selkeyttä johtoryhmäläisten rooleihin. Prosessi Delficonin kanssa oli hyödyllinen ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Delficon

JUHA-PETRI LOIMOVUORI - toimitusjohtaja, Alma Talent

Alma Talent on osa Alma Media -konsernia. Alma Talent julkaisee digitaalisena ja painettuna talous- ja ammattilaismediasisältöjä sekä kirjoja, lisäksi se tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Syksyllä 2015 Alma Media osti vaihtotarjouksella Talentumin koko osakekannan. Yhdistymisestä syntyi uusi liiketoimintayksikkö, Alma Talent, jota alettiin rakentaa alkuvuodesta 2016.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Vaasan Yliopisto

Vaasan Yliopisto

Valmennukset auttoivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä merkittävästi. Minnariikka fasilitoi kokonaisuutta taitavasti. Jäsensimme uutta maailmaa, keskustelimme yhteisestä tekemisestä ja rajapinnoista. Tapaamiset syvensivät ihmissuhteita ja vahvistivat luottamusta, Jari Kuusisto kertoo.

Lumon

Lumon

Delficonilla on syvä ymmärrys yrityksen kulttuurista.

Hill Audit

Hill Audit

"Organisaation jäsenet tutustuivat toisiinsa syvemmin, loimme yhteiset pelisäännöt ja yhteisöllisyys kehittyi."

Univisio

Univisio

Haluan johtajana toimia siten, että vaikeatkin asiat keskustellaan auki. Jos ei ole eriäviä mielipiteitä, ei ole kehitystä.