KAMUX

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

Kamux on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä yhtiö, jonka toimintaympäristö on murroksessa. Lisäksi nopea kasvu kansainvälisesti asettaa omat lisähaasteensa ja -mahdollisuutensa. Kasvun keskellä myös johtoryhmämme on uudistettu, jotta pääsemme kunnianhimoisiin tavoitteisiimme. Johtoryhmätyöskentelyn vahvistamiseksi tarvitsimme ulkopuolista apua, kertoo toimitusjohtaja Juha Kalliokoski.

Mitä tehtiin?

Delficon toteutti nopeassa aikataulussa uudelle johtoryhmällemme valmennuspäivän. Delficonin ohjauksessa haimme yhdessä keskustellen ja sparraten keskeiset kehityksen kohteemme. Ennen kaikkea keskityimme kuitenkin jokaisen johtoryhmän jäsenen itsensä johtamisen taitoihin. Kansainvälistyminen ja nopea kasvumme edellyttää jokaisen yksilön kehittymistä myös oman täyteen potentiaaliinsa. Yksilöllisen kehityksen kautta voimme rakentaa yhteistä kulttuuria ja löydämme sen ytimen, johon pohjaamme yhteisen arvomaailmamme. Valmennuksessa pureuduimme erityisesti jokaisen yksilön toiminta- ja kommunikointityyliin, sparrasimme toisiamme ja jaoimme omia arvojamme. Kokemuksena olikin, että tutustuimme toisiimme päivän aikana huomattavasti syvällisemmällä tasolla kuin tavallisessa strategiatyöskentelyssä yleensä on ollut tapana.

“Delficon valmisteli valmennuspäivän tekemällä nykytila-analyysin, teettämällä orientoivia tehtäviä ja kartoittamalla organisaation toiveita. Päivän sisältö laadittiin vastaamaan analyysin pohjalta nousseisiin teemoihin. Päivän aikana tiimi asetti toiminnalleen yhteisiä pelisääntöjä, jotka vietiin yksilötasolle. Kamuxin huikea tekemisen meininki, vahva sitoutuminen ja rohkea haasteiden kohtaaminen ja niihin ratkaisujen avoin etsiminen tekivät suuren vaikutuksen”, kertoo työskentelymetodeista ja päivän annista Delficonin toimitusjohtaja Minnariikka Rajala.

Tulokset ja hyödyt

Yhteinen keskustelukulttuuri ja luottamus toisiimme otti ison harppauksen Delficonin valmennuksen aikana. Yhden päivän aikana saimme aikaiseksi voimallisen intervention arjen tekemiseen. Pysähdyimme yrityskulttuurin rakentamisen, yhteisen arvomaailman löytämisen ja itsensä johtamisen taitojen äärelle. Vaikka valmennukseen käytetty aika oli lyhyehkö, ovat hyödyt merkittäviä. Opit ja oivallukset kantavat työskentelyämme ja yrityksen kehittymistä pitkälle eteenpäin.

kamux.fi

 

Delficon

JUHA KALLIO KOSKI - toimitusjohtaja, Kamux

Kamux on Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa toimiva nopeasti kasvanut käytettyjen autojen myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamuxilla on 48 autoliikettä Suomessa, 16 Ruotsissa ja neljä Saksassa. Kamux on myynyt perustamisensa jälkeen yli 220 000 käytettyä autoa, joista 46 596 vuonna 2018. Kamuxin liikevaihto nousi 527,8 miljoonaan euroon vuonna 2018. Kamuxin palveluksessa oli keskimäärin 472 henkilöä vuonna 2018. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."

Fazer

Fazer

”Valmennus tiivisti entisestään ryhmäämme ja hioi yhteishenkeämme.”

Telia

Telia

"Keskinäinen luottamus ja rohkeus puhua avoimesti kehittyi tiimiläisten kesken."

Kone

Kone

"Syttyi uutta tekemistä, jäntevöitettiin tiimin toimintaa ja voimistettiin yhteistyötä."