LUNAWOOD

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

 

Sparrausta kasvun ja
kansainvälistymisen johtamishaasteisiin

Johtoryhmän kehittämisen valmennus auttoi Lunawoodia muutosjohtamisessa vahvan kasvun ja kansainvälistymisen tiellä.  

Oy Lunawood Ltd on lämpöpuuntuotannon globaali edelläkävijä. Alansa markkinajohtaja toimittaa tuotteitaan yli 60 maahan, ja tuotannosta yli 95 % menee vientiin. Muutamassa vuodessa tapahtunut kasvuloikka on luonut menestystarinan ja ravistanut organisaatiota perinpohjaisesti.

– Kasvumme on ollut vauhdikasta, ja liikevaihtomme on lähes nelinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Kun samalla tiimi on kasvanut ja tuotantokapasiteetti moninkertaistunut, olemme olleet jatkuvassa muutoksen tilassa. Organisaatiolta on vaadittu niin kovaa kansainvälistä bisnestuntemusta kuin kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin, kertoo Lunawoodin toimitusjohtaja Arto Halonen.

Kehittyminen on päättymätön prosessi

Delficonin on toiminut Lunawoodin rinnallakulkijana johtamisen ja yrityskulttuurin kehittämisessä. Valmennuksilla on haluttu tukea johtajia muutoksessa ja strategian määrätietoisessa eteenpäin viemisessä.

– Tavoitteena on ollut syventää strategisia johtamistaitoja, kirkastaa työnjakoa ja antaa työkaluja arjen johtamiseen. Nopea kasvu ja kansainvälistyminen vyöryttävät vastuuta ja itseohjautuvuuden vaadetta kaikille organisaatiotasoille. Silloin on tärkeää, että työkalut arjen johtamiseen ovat kunnossa, Halonen sanoo.

– Johtamisen kehittäminen on prosessi, joka ei pääty koskaan. Valmennukset ovat tarjonneet osallistujille uusia näkökulmia johtamisen kehittämiseen, roolien kristallisoimiseen sekä oman toiminnan johtamiseen.

Valmennukset ovat rakentuneet yhteisistä tapaamisista, työskentelystä Delficonin alustalla, johtoryhmätyöskentelyn fasilitoinnista sekä aktiivisesta yhteydenpidosta valmentajan kanssa. Jokaisen johtoryhmän jäsenen kanssa on käyty myös yksilöllinen, luottamuksellinen sparrailuprosessi.

– On ollut hyvä, että kokonaisuus on sisältänyt niin yhteisiä kuin kahdenvälisiäkin kohtaamisia. Yhteiset tapaamiset valottavat vallitsevaa dynamiikkaa ja tuovat ihmiset yhteen. Kahdenvälisissä kohtaamisissa pystyy taas pureutumaan henkilökohtaisiin kehittymisen paikkoihin luottamuksellisesti, Halonen sanoo.

Viimeisimmän valmennuskierroksen ydin on ollut muutosjohtamisessa.

– Kasvutarinamme on siinä vaiheessa, että johtoryhmän on pitänyt oppia luopumaan operatiivisesta tekemisestä ja toimimaan enemmän ulkokehällä. Samalla operatiivisesta toiminnasta vastaavat henkilöt on pitänyt valtuuttaa toimimaan entistä itsenäisemmin, Halonen summaa.

Vaikuttavaa tukea muutosjohtamiseen

Yhteistyö Lunawoodin kanssa jatkuu.

– Koen saaneeni Minnariikalta erinomaisia välineitä itsereflektioon. Samalla olen saanut tukea organisaation jäsenten innostamiseen ja hengen luomiseen; siihen, että minulla on lupa johtaa organisaatiota koko persoonallani. Eteenpäin menemisen meininkiä tarvitaan, jotta jaksetaan, kun kasvuloikka on päällä, Halonen sanoo.

–Kasvutarina perustuu vain ja ainoastaan ihmisiin. Meillä kasvua tekemässä on upea joukkue.

Muutokset näkyvät Lunawoodin arjessa konkreettisesti:

– Organisaatiossamme on nähtävissä iso murros johtamisessa ja leadershipissa, Halonen iloitsee.

– Suosittelisin vastaavaa valmennusta kaikille kasvuyhtiöille, joissa johtoryhmä on tiukoilla ja kasvu vaatii herkkävaistoisuutta myös organisoitumisen suhteen. Valmennus auttaa syventämään strategista otetta, tiivistämään henkilösuhteita ja muovaamaan operatiivista toimintaa palvelemaan muuttuvia tilanteita.

 

Lunawood.com

Delficon

MUITA MIELENKIINTOISIA

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."

Fazer

Fazer

”Valmennus tiivisti entisestään ryhmäämme ja hioi yhteishenkeämme.”

Kamux

Kamux

"Yhteinen keskustelukulttuuri ja luottamus toisiimme otti ison harppauksen voimallisen intervention arjen tekemiseen. Pysähdyimme yrityskulttuurin rakentamisen, yhteisen arvomaailman löytämisen ja itsensä johtamisen taitojen äärelle."

Vaasan Yliopisto

Vaasan Yliopisto

Valmennukset auttoivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä merkittävästi. Minnariikka fasilitoi kokonaisuutta taitavasti. Jäsensimme uutta maailmaa, keskustelimme yhteisestä tekemisestä ja rajapinnoista. Tapaamiset syvensivät ihmissuhteita ja vahvistivat luottamusta, Jari Kuusisto kertoo.