KOSOLTI KOKEMUSTA JA PAKILLINEN UUSIMPIA MENETELMIÄ

Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua hahmottamaan vallitsevan tilanteen ja löytämään ajurit kohti onnellista ja tuloskuntoista tulevaisuutta. Pidämme ohjausryhmän kanssa huolta siitä, että keskitymme oikeisiin asioihin, ja valitsemme menetelmäpatteristostamme työkalut juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin.

Hyödynnämme myös teknologian tuomia mahdollisuuksia: henkilöstön, sidosryhmien tai asiakaskunnan ääni saadaan kuuluviin yksilönsuojaa kunnioittaen esimerkiksi kerättyä tietoa anonyymisti jäsentelevien algoritmien avulla.

Mikä haasteesi sitten olikaan, kuljemme vierelläsi koko prosessin ajan, nostamme esiin kipukohtia, kyseenalaistamme, tartumme asioihin ja seuraamme tavoitteiden toteutumista.

Olemme auttaneet organisaatioita positiivisen muutoksen tekemisessä yli 20 vuoden ajan niin Suomessa kuin ulkomailla. Ota yhteyttä – olet hyvissä käsissä!

Delficon

Tilanneanalyysi

Analysoimme yrityksesi kulttuurin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Peilaamme kehittämistarpeita myös yrityksesi strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin Sovimme myös yhdessä tavoitteet ja mittarit: Minkä pitää muuttua toiminnassa?

Delficon

Kehittäminen

Käytämme menetelmiä, jotka ovat vaikuttavia, innovatiivisia ja tukevat yrityksen ihmisten omia voimavaroja. Toimenpiteiden integrointi yrityskulttuurin johtamiseen luo kustannustehokkuutta, yhtenäisyyttä sekä tuloksellisuutta.

Delficon

Muutos

Tähän kehittämistoimenpiteet tähtäävät: Todelliseen muutokseen toiminnassa. Me olemme tavoitteessamme vasta, kun asiakkaammekin on. Olennaista on, että valmennus tukee muutosten aitoa toteutumista käytännössä.

Delficon

Evaluointi

Yhteisessä arvioinnissa palaamme tavoitteisiin: onko muutos saatu aikaan? Onko tulos tavoitteiden mukainen ja onko se kestävä? Onko yrityskulttuuri muuttunut haluttuun suuntaan?