UNIVISIO

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Täsmävalmennus organisaation kehittämistarpeisiin

Yhteistyötä hiomalla kohti tyytyväisempää ja tuloksekkaampaa organisaatiota.  

Delficon sparrasi Univisiota kohti tehokkaampaa ja parempaa työarkea. Tavoitteena oli lujittaa yhteistyötä ja tunnistaa ne rajapinnat, jotka parantavat niin suoritusta kuin työhyvinvointiakin. Kokonaisuus koostui nykytila-analyysista, kahdesta koulutuspäivästä sekä tehtaanjohtajan sparrauksesta.

– Halusimme panostaa tiedonjakoon, roolitukseen, joukkueeksi hitsautumiseen sekä siihen, että ymmärtäisimme toisiamme ja erilaisuuttamme paremmin. Kokonaisuuden toimiminen on tärkeintä, ja se vastuu jaetaan yhdessä, Univision tehtaanjohtaja Mervi Parkkonen sanoo.

Kohti aitoa tiimityötä

Valmennuskokonaisuutta pohjustettiin työyhteisön kehittämisen paikat paljastavalla nykytila-analyysilla. Ensimmäinen valmennuspäivä pureutui analyysista nousseisiin teemoihin, kuten yhteistyön parantamiseen ja tiimityön kehittämiseen.

– Koko työyhteisölle suunnatussa valmennuspäivässä asioita työstettiin erittäin konkreettisella tasolla. Valmennuksessa kirkastettiin muun muassa henkilöstön rooleja, vastuita ja tiedon kulkua. Lisäksi käsiteltiin Univision arvoja ja sitä, miten ne näkyvät kunkin työarjessa. Päivän päätteeksi tiimit kirjasivat miten arjen sujuvuutta tullaan parantamaan, Parkkonen luonnehtii.

Työn rajapinnat kirkkaiksi

Toimihenkilöille suunnatussa valmennuspäivässä pureuduttiin voimakkaammin työnkuvien rajapintoihin ja strategisten suuntimien kirkastamiseen.

Osallistujat työstivät päivän mittaan omaa rooliaan ja ajankäyttöään samoin kuin sitä, minkä asioiden uudelleenorganisointi voisi hyödyntää koko yhteisöä. Päivän kuluessa syväluodattiin eritoten työnkuvien rajapintoja ja liitoskohtia. Osallistujat haastoivat toisiaan myös pohtimaan, mistä todellinen lisäarvo kunkin työssä tulee. Muutokset viedään arkeen yhteisellä seurannalla.

– Valmennuskokonaisuus nosti päivänvaloon konkreettisia asioita, jotka auttavat koko työyhteisöä. Uskon, että kaikille kirkastui, ettei pelkän oman jutun toteuttaminen riitä. Tiimin tulee toimia aidosti yhdessä, ja omilla yksittäisillä teoilla voi parantaa lopputulosta merkittävästi, Parkkonen summaa.

Valmennuskokonaisuuden päätteeksi Parkkonen ja Rajala kävivät vielä syväluotaavan sparrauskeskustelun valmennuksen tulemista ja johtamisen suunnasta.

– Sparraus tarjosi omaa aikaa reflektointiin ja näkökulmien syventämiseen. Itselleni kirkastui myös entistä vahvemmin se, että työyhteisön jäsenten ymmärrystä tiimissä työskentelemisestä tulee aktiivisesti kehittää. Yhteishenkeä tulee rakentaa syvällisemmin kuin pelkkiä tykypäiviä järjestämällä. Mukaan tulee punoa mukaan kaikki yhteisön säännöt, toiveet ja odotukset, Mervi Parkkonen sanoo.

Parkkonen korostaa myös puheeksi ottamisen tärkeyttä:

– Haluan johtajana toimia siten, että vaikeatkin asiat keskustellaan auki. Jos ei ole eriäviä mielipiteitä, ei ole kehitystä. Monesti puheeksi ottamista pelätään turhaan.

Lähestymistapa saa tunnustusta myös valmentajana toimineelta Minnariikka Rajalalta:

– Puheeksi ottaminen on johtamisen taito, joka monelta puuttuu. Mervi toimii erinomaisena esimerkkinä siitä, miten kehitettäviin asioihin puututaan taitavasti ja rakentavasti.

Kiitosta konkretiasta

Parkkonen kiittää Delficonia eritoten valmennuksen yksilöllisyydestä ja käytännönläheisyydestä:

– Jo ennakkotehtävistä tuli tunne, että meitä halutaan oikeasti auttaa. Luotauksesta esiin nousseet teemat kulkivat punaisena lankana molempien päivien läpi, Parkkonen sanoo.

– Minnariikka on todellinen asiantuntija. Hän uskaltaa nostaa asioita esiin niin kuin hyvän konsultin kuuluukin, mutta positiivinen pohjavire säilyy aina. Päivät olivat hienosti koottuja. Kaikki uskalsivat olla avoimia ja heittäytyä tilanteisiin.

Parkkonen suositteleekin vastaavanlaista valmennusta varauksetta.

– Ehdottomasti suosittelisin. On selvää, että jokaista valmennusta punnitaan kustannuseränä, joka koostuu paitsi itse valmennuksen hinnasta myös poissaolosta työpaikalta. Olen kuitenkin sataprosenttisen varma, että tällainen valmennus maksaa itsensä takaisin erittäin nopeasti parantuneena tuloksena ja työhyvinvointina. Jokaisen onnistumisen keskiössä on viime kädessä ihminen.

Univisio.fi

Delficon

MUITA MIELENKIINTOISIA

Alko

Alko

"Kulttuurin ja henkilöstön tuntevan valmennuskumppanin avulla henkilöstön kehittäminen on todella muuttanut toimintamalleja ja rakentanut aitoa uudistumista."

Alma Talent

Alma Talent

"Tuli selkeyttä tekemiseen ja rooleihin. Johtoryhmätyöskentelyssä halusimme varmistaa, että saamme säästettyä kaiken hyvän molemmista yhtiöistä ja yhdenmukaistaa tekemisiä."

Leijona Catering

Leijona Catering

"Analyysi antoi erinomaisen kuvan Leijonan nykytilasta vahvuuksineen ja kehittämiskohteineen. Koko prosessissa oli erittäin hyödyllistä tulosten läpikäynnin yhteydessä käyty vilkas ja rehellinen keskustelu Leijonan nykyisestä kulttuurista."

Vaasan Yliopisto

Vaasan Yliopisto

Valmennukset auttoivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä merkittävästi. Minnariikka fasilitoi kokonaisuutta taitavasti. Jäsensimme uutta maailmaa, keskustelimme yhteisestä tekemisestä ja rajapinnoista. Tapaamiset syvensivät ihmissuhteita ja vahvistivat luottamusta, Jari Kuusisto kertoo.