Delficon

ITSENSÄ JOHTAMINEN JA TYÖN FLOW: PAREMPAA ETÄTYÖARKEA

Etätyön yleistyessä moni on uuden edessä: Miten toimia osana tiimiä? Miten rytmittää päiviä etäkonttorilta käsin? Miten tulla kuulluksi ja nähdyksi? Entä miten ottaa johtajan rooli virtuaalimaailmassa? Ulkopuolinen sparraaja voi auttaa jäsentämään etäarkea, avaamaan uusia näkökulmia tekemiseen ja löytämään motivaation yhä uudestaan haastavankin tilanteen keskellä.

SPARRAUS SELÄTTÄÄ ETÄTYÖSSÄ ONNISTUMISEN ESTEET

2020-luku tulee painumaan historiankirjoihin etätyöpisteille siirtymisen aikakautena. Kun koronapandemia pakotti ihmiset kotikonttoreille yhdellä rysäyksellä, oman työskentelyn johtaminen ja jaksamisesta huolehtiminen on osoittautunut monelle haasteelliseksi. Myös uusiutuminen ja ammattitaidon kehittäminen voi tuntua hankalalta etätyöpisteeltä käsin.

Työn flown sparraus auttaa selkeyttämään omaa tehtäväkenttää, jäsentämään arkea, parantamaan resilienssiä ja etsimään mahdollisesti kadoksissa olevaa motivaatiota arjen kaaoksen keskellä.

– Vanhat työn tekemisen ja johtamisen tavat eivät enää toimi. Teknologia todellakin on hyvä renki, mutta huono isäntä. Loputtomat Teams-palaveriputket ohjaavat organisaation keskustelukulttuurin helposti todella kapeaksi. Silloin jokaisen täytyy aktiivisesti etsiä rajapintoja tulla näkyväksi ja aidosti kuulluksi. Myös johdolla on näytön paikka yhteisöllisyyden rakentajana, Minnariikka Rajala sanoo.

– Valmennuksissa keskitymme erityisesti sujuvan työn esteiden poistamiseen. Näin voidaan paitsi tukea valmennettavien jaksamista myös auttaa heitä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet uudessa arjessa.

LUOTAUSTA JA PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ

Valmennus käynnistyy kaikkien osallistujien yhteisellä virtuaalitapaamisella. Alustuksessa käsitellään muun muassa itsen johtamisen teemoja sekä sitä, minkälaisiin asioihin paneutumalla kukin voi rakentaa parasta mahdollista etätyömaailmaa.

Isommissa organisaatioissa alkutilanteen hahmottamista voidaan tukea myös luotauksen avulla: tekoälyä hyödyntävä Delficon Insight -työkalu antaa kirkkaan näkymän organisaation tunnelmiin ja puhuntoihin.

TUKEA HENKILÖKOHTAISIIN HAASTEISIIN

Yhteisen aloitustapaamisen jälkeen on yksilöllisten valmennustapaamisten vuoro. Toteutustapa mahdollistaa sen, että kohtaamiset voidaan rakentaa aidosti kunkin valmennettavan tarpeiden ympärille. Käsiteltäviä teemoja voivat olla vaikkapa oman roolin ja tehtävien kirkastaminen, tavoitteellinen toiminta arjessa, onnistumisen tukeminen, oman työn johtaminen tai ammatillinen kehittyminen.

– Kahdenkeskisissä tapaamisissa voidaan laidasta laitaan miettiä sitä, mitkä asiat ovat työssä onnistumisen tai jaksamisen esteinä. Ulkopuolisen ihmisen kanssa tämä on helpompaa, Rajala sanoo.

– Sparraus auttaa jäsentämään tekemistä ja omia rajoja ennen kuin uupumus kasvaa liian suureksi ja ihminen väsähtää. Tavoitteena on voimaannuttaa, auttaa keskittymään oikeisiin asioihin ja löytämään työn ilo ja imu.

YHTEISÖLLISYYTTÄ VOI RAKENTAA

Myös johto on etätyömaailmaan siirryttäessä uuden edessä: organisaatio voi menestyä vain, jos johto kykenee saattamaan ihmisiä aidosti yhteen.

Johdon valmennusosiossa luodaan roadmap tulevaisuuteen. Strategia- ja arvotyöskentely luo pohjaa yhteisöllisyydelle ja työntekijäkokemuksen vahvistamiselle. Henkilökohtainen toimintatyylianalyysi auttaa hahmottamaan kunkin vahvuuksia johtamisessa ja strategian toteuttamisessa.

– Yhteisöllisyyden rakentaminen on haasteellisempaa etäajassa. Siihen kannattaa kuitenkin panostaa tietoisesti: kun ihminen kokee, että hänestä välitetään aidosti, hän sitoutuu työhönsä entistä tiiviimmin ja kaikki osapuolet voittavat, Minnariikka Rajala sanoo.

– Työn esteiden poistuessa energia lähtee virtaamaan ja tuloskuntokin kasvaa siinä samalla.

Työn iloa nostettu mm. näissä:

Itsensä johtamisen hyödyistä on otettu tehot irti seuraavissa caseissa.

Hill Audit

Hill Audit

Työn flown sparraus koko Hill Auditin henkilöstölle. Kokonaisuus sisälsi Kick-offin sekä sarjan luottamuksellisia one-to-oneja.