Delficon

Kamux

Kamux

"Yhteinen keskustelukulttuuri ja luottamus toisiimme otti ison harppauksen voimallisen intervention arjen tekemiseen. Pysähdyimme yrityskulttuurin rakentamisen, yhteisen arvomaailman löytämisen ja itsensä johtamisen taitojen äärelle."

Suomen Erillisverkot

Suomen Erillisverkot

”Prosessin edetessä integroimme yksilöiden omat arvot organisaation arvoihin. Tätä kautta jokaiselle erveläiselle vahvistuu tietoisuus ja parempi ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sitoutuminen voimistui”

Hill Audit

Hill Audit

Työn flown sparraus koko Hill Auditin henkilöstölle. Kokonaisuus sisälsi Kick-offin sekä sarjan luottamuksellisia one-to-oneja.

Telia

Telia

"Keskinäinen luottamus ja rohkeus puhua avoimesti kehittyi tiimiläisten kesken."

Delficon