UPM

Esihenkilovalmennus

Mitä tehtiin?

Koulutusohjelman osanottajia oli kaikista yrityksen toimintamaista. Ohjelmaan kuuluvan pienryhmävalmennuksen toteutti Suomessa Delficon. Tästä ryhmästä puolessa vuodessa 40 % oli edennyt urallaan. Delficonin coaching lähti 360° -analyysistä, jossa koulutettava saa henkilökohtaisen arvion työskentelytyylistään esimieheltään, työtoveiltaan ja mahdollisilta alaisiltaan. Lisäksi hän arvioi itse itseään. ”

Tulokset ja hyödyt

Delficonin saama palaute oli erittäin positiivista ja valmennettavien usko tulosten aikaansaamiseen oli vahva”, Riikka Walden kertoi. Delficonin avulla päästiin hyvinkin syvälle kunkin henkilökohtaisiin johtamistaitoihin, vahvuuksiin ja kehittämisalueisiin.

Delficon

RIIKKA WALDEN - HRD-koordinaattori, UPM

Vuonna 2005 UPM-Kymmenen valitsi Delficonin yhdeksi yhteistyökumppaniksi tarkkaan valittujen nuorten avainhenkilöiden kansanväliseen koulutusohjelmaan, UPM-Kymmenen Leadership Schooliin. ”Isossa kansainvälisessä yrityksessä on monia kulttuureja ja hirvittävän erilaisia toimintaympäristöjä. Silloin leadership on puhtaimmillaan ’meidän tapamme toimia.’ Se on kuin brandi, joka ei ole kopiotavissa” totesi haastattelussa silloinen HRD-koordinaattori Riikka Walden. Hän oli mukana kehittämässä yhtymän globaalia koulutusportfoliota ja HRD-prosesseja.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Andritz

Andritz

"Esimiestaitojen lisääntyminen vahvisti osallistujien itseluottamusta, motivaatiota ja kiinnittymistä yritykseemme entistä tiiviimmin."

Suomen Erillisverkot

Suomen Erillisverkot

”Prosessin edetessä integroimme yksilöiden omat arvot organisaation arvoihin. Tätä kautta jokaiselle erveläiselle vahvistuu tietoisuus ja parempi ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sitoutuminen voimistui”

Fujitsu

Fujitsu

"Muutos avattiin konkreettiseksi tekemiseksi. Esimiehille annettiin työkaluja viedä muutosta eteenpäin."

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."