FUJITSU

Esihenkilovalmennus

Mitä tehtiin

Kulttuurinmuutosohjelma – Iisiworks – ”muuttaa kulttuuria tuotantokeskeisyydestä oikeanlaiseen asiakaslähtöisyyteen ja myyntihenkisyyteen”. Jo strategiahankkeen alkuvaiheessa yrityksen bisneslogiikkaa lähdettiin avaamaan henkilöstölle, jotta jokainen ymmärtäisi oman työnsä merkityksen kokonaisuudessa. Läpinäkyvyys auttaa kaikkia ottamaan vastuun omasta tekemisestään.

”Meitä ei varmasti koskaan ole voinut moittia huonosta asiakaspalvelusta. Mutta jotta päivittäinen tekemisemme olisi yhteiseksi hyväksi ja Isoworksin parhaaksi, meidän täytyy muuttaa tapojamme tehdä töitä ja palvella asiakkaitamme. Tässä meillä on kaikilla oppimista, johdolla, esimiehillä ja henkilöstöllä”, sanoo Isoworksin toimitusjohtaja Marko Savolainen.

Valmennusprosessissa Delficon on vetänyt esimiesvalmennuksia, joiden avulla muutosta on avattu ja joissa on annettu esimiehille työkaluja viedä muutosta eteenpäin. Delficon on Savolaisen mukaan myös tuonut prosessiin energiaa ja muistuttanut asioista, joita uudessa kulttuurissa ei pidä hyväksyä.

Tulokset ja hyödyt

Savolainen kertoo, että tulokset näkyvät jo toiminnan mittareissa, vaikka on tietysti mahdotonta sanoa täsmällisesti, mikä osa hyvistä tuloksista on juuri kulttuurinmuutoksen vaikutusta. Tärkeintä on, että kulttuurin muutos näkyy arjessa. Uutta tekemisen tapaa on saatu organisaatiossa käyttöön. Oman tekemisen merkityksen kautta syntyy mielihyvää ja mielirauhaa paitsi henkilöstölle myös asiakkaille.

Delficon

MARKO SAVOLAINEN - toimitusjohtaja, Fujitsu

Isoworks on Fujitsu-konserniin kuuluva ICT-palveluyritys, joka toimii yli 600 osaajan voimin 30 toimipisteessä Suomessa. Toiminnalla on pitkä historia, jonka aikana alan liiketoiminnalliset perusteet ovat muuttuneet. Yrityksen piti löytää uusi tapa palvella asiakkaita yhtä hyvin kuin aiemminkin, mutta liiketaloudellisesti järkevällä tavalla. Toimintaa lähdettiin kehittämään lean-periaatteiden pohjalta. Pian kuitenkin ymmärrettiin, että tulosten saavuttamiseksi tarvitaan yrityskulttuurin muutos, uudenlainen asenne tekemiseen.

MUITA MIELENKIINTOISIA

UPM

UPM

"Pääsimme hyvinkin syvälle kunkin henkilökohtaisiin johtamistaitoihin, vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin."

Suomen Erillisverkot

Suomen Erillisverkot

”Prosessin edetessä integroimme yksilöiden omat arvot organisaation arvoihin. Tätä kautta jokaiselle erveläiselle vahvistuu tietoisuus ja parempi ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sitoutuminen voimistui”

Andritz

Andritz

"Esimiestaitojen lisääntyminen vahvisti osallistujien itseluottamusta, motivaatiota ja kiinnittymistä yritykseemme entistä tiiviimmin."

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."