ANDRITZ

Esihenkilovalmennus

Osana monipuolisia globaaleja johtamisen kehittämisohjelmia Andritz on Suomessa järjestänyt koko Suomen toiminnan kattavan johtamisvalmennuksen. Delficonin kanssa yhteistyössä tehty ”ANDRITZ Leader Development Programme” on ollut noin vuoden kestävä prosessi, johon osallistui 24 esimiestä ympäri Suomea. Andritzilla oli rohkeutta panostaa henkilöstön kehittämiseen lama-aikana tulevaan nousukauteen valmistautumiseksi. Henkilöstöpäällikkö Marjo Valaja kertoo, että henkilöstö on arvostanut tätä lamankin aikana tehtyä kehittämistyötä.

Mitä tehtiin

Monivaiheisessa, vuoden kestävässä valmennusprosessissa erilaisissa tehtävissä ja eri organisaatiotasoilla toimivat esimiehet kokoontuivat säännöllisesti valmennustapahtumiin. Strategia ja liiketoiminnan tavoitteet ohjasivat vahvasti valmennusta, jossa tavoitteena oli tunnistaa kunkin esimiehen vahvuudet ja etsiä niiden hyödyntämistä arjen johtamisessa. Tukitoimintona perustettiin Learning Groups –nimiset pienryhmät, joissa maantieteellisesti lähellä toimivat esimiehet tukivat toisiaan oppien viemisessä arkeen. Esimiehet saattoivat pyytää toisiltaan neuvoa ja sparrausta vastaan tulevissa johtamistilanteissa.
Tulokset ja hyödyt

Isossa organisaatiossa juuri yhteisöllisyyden vahvistaminen on noussut yhdeksi tärkeimmistä saavutuksista osallistujien mielestä. Osallistujat ovat pyrkineet jopa omaehtoisiin tapaamisiin valmennuksen jälkeen. Oman työn merkityksen hahmottaminen osana suurta organisaatiota on myös ollut tärkeä hyöty. Marjo Valaja pitää esimiestaitojen lisääntymisen ohella tätä erittäin merkittävänä kokemuksena, joka vahvistaa esimiesten itseluottamusta ja motivaatiota.

Delficon

MARJO VALAJA - henkilöstöpäällikkö, Andritz

Andritz on globaalisti toimiva teknologiakonserni, jonka pääpaikka on Itävallan Grazissa. Konsernin noin 15 000 työntekijästä noin tuhat toimii Suomessa. Toiminta Suomessa painottuu sellu- ja paperiteollisuuteen, ja hyvä esimerkki Andritzin toiminnasta onkin Brasiliaan rakennettava maailman suurin sellutehdas.

MUITA MIELENKIINTOISIA

UPM

UPM

"Pääsimme hyvinkin syvälle kunkin henkilökohtaisiin johtamistaitoihin, vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin."

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."

Fujitsu

Fujitsu

"Muutos avattiin konkreettiseksi tekemiseksi. Esimiehille annettiin työkaluja viedä muutosta eteenpäin."

Suomen Erillisverkot

Suomen Erillisverkot

”Prosessin edetessä integroimme yksilöiden omat arvot organisaation arvoihin. Tätä kautta jokaiselle erveläiselle vahvistuu tietoisuus ja parempi ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sitoutuminen voimistui”