Kansainvälisen organisaation kehitys

07/02/2021

Delficon

Projekti alkoi tammikuussa 2020 Wienissä

Kansainvälisen organisaation eri toimintojen ja divisioonien välistä yhteistyötä haluttiin kehittää ja voimistaa yhteisiä sovittuja toimintatapoja yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseksi.

Yritysostojen kautta kasvaneessa organisaatiossa oli vallalla  erilaisia kulttuureita. Yritys valitsi kohderyhmän, joiden kautta päästään linjaamaan yhteistä toimintaa, sanoittamaan tavoitetilaa ja seuraamaan sovittujen asioiden eteenpäin menoa, herkästä hiljaisia signaaleja kuunnellen. HR Business Partnereille rakennettiin pitkäkestoinen valmennusohjelma, jossa osallistujat valittiin  14 eri maasta. Osallistujia kaikkiaan oli 25.

Monimuotoisten  valmennuksellisten interventioiden avulla lisättiin strategista ymmärrystä sekä liiketoimintakeskeistä toiminnan kehittämistä. Keskiössä  oli vahvasti myös asiakasymmärryksen parantaminen. Covid-19 vaikutti ennalta suunniteltuihin aikatauluihin. Joukolla menemme kohti sertifiointia, tosin erilaisin menetelmin.