Aamiaisseminaari: Values In Action -Miten lisätä motivaatiota, innostusta ja sitoutumista?

18/05/2018

Delficon

Delficon järjesti 18.5. viidennen seminaarin arvojen merkityksestä motivaation ja sitoutumisen lisääjänä.

Seminaarissa käytiin läpi uusimpia motivaatio- ja itseohjautuvuusteorian tuloksia sekä niiden merkitystä ja hyödyntämistä johtamisessa. Aamupäivässä osallistujat pohtivat omia arvojaan ja niiden vaikutusta henkilökohtaiseen motivoitumiseen. Osallistujat saivat käyttöönsä konkreettisen vinkkejä sekä työkaluja arvopohjaiseen johtamiseen.