Sitoutunut kumppanuus.

Delficon on strateginen kumppanisi tuloksellisen yrityskulttuurin kehittämiseen.
Tavoitteenamme on luoda yrityskulttuurista voima, joka auttaa parantamaan yrityksen suorituskykyä, tekee johtamisesta vaikuttavaa ja varmistaa muutosten onnistumisen.

Saat meiltä yrityskulttuurin muutosvalmennusta, yksilöllistä johtajavalmennusta ja johtoryhmävalmennusta, joiden avulla koko yrityksen toiminta tehostuu ja henkilöstön tuottavuus sekä työmotivaatio kasvaa. Tutkimme ja mittaamme, konsultoimme ja valmennamme – ratkaisumme räätälöidään aina liiketoimintalähtöisesti.

In English

Jussi Rajala

Senior partner, yrityskulttuurianalyytikko

Erikoistuminen: Yrityskulttuurianalyysit ja -ohjelmat, tuloksellisuuden ja suorituksen johtaminen

”Yrityskulttuuria voi ja pitää johtaa. Yrityskulttuurin kehittämiseen kannattaa kiinnittää huomiota etenkin fuusio- ja muutostilanteissa, jotta yrityskulttuurista saadaan johtamisen ja strategian toimeenpanon työväline.

Lue Jussin
puheenvuoro
Avada Admin

J. J. Schultz

Senior Management Executive

Specialist in Logistics Engineering, Customer Service & Strategic Procurement

Years of experience: International Business, Principles of Supply Chain Management, Marketing Management, Strategic Procurement, International Management, Corporate Performance Management, Comprehensive Customer Service

J. J.’s
introduction

Minnariikka Rajala

Perustaja, CEO
Executive Coach; leadership and transformation

Erikoistuminen: johtoryhmätyöskentelyn ja johtamiskulttuurin kehittäminen

”Yrityksen muutostilanteessa tarvitaan rohkeaa kehittämisotetta ja tilanneherkkyyttä. Vaativimmissakin tilanteissa haastan asiakasta ja sitoudun 100% viemään projektin maaliin. Ei ole asiaa mitä en nostaisi käsiteltäväksi.”

Minnariikan esittely
Avada Admin

Tuija Tähtinen

Yritysvalmentaja

Erikoistuminen: erilaisuuden hyödyntäminen ja ajattelun kehittäminen sekä johtajuuden kehittäminen.

Tuija on luova viestinnän ja valmentamisen ammattilainen. Tuijalla on yli 25 vuoden kokemus yritysten viestinnän strategisesta kehittämisestä, yrittäjyydestä ja asiantuntija-organisaation johtamisesta ja kehittämisestä. Taito löytää olennainen ja kiteyttää se. Tuijan intohimo kohdistuu erityisesti ihmismielen mahdollisuuksiin ja yhdessä luomisen voimaan.

Mitä meistä sanotaan: Uusimmat asiakascaset

Fuusiosta yhteiseen yrityskulttuuriin
Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
Esimiesvalmennus-ohjelma
Yrityskulttuuri analyysi ja johtaminen
Lisää asiakascaseja
”As a management team we have learned a lot about a new kind of collaboration. We have innovated new ways of working in the changing business environment. But we want to be a management team that is again and again inspired by working together and by developing our operations towards new dimensions.”
Ari Rahkonen, Managing Director, Microsoft Finland
Business orientation is essential in good leadership training. Transferring the learnings into practice to support our strategy implementation takes us towards our goals.”
Harry Rickman, Managing director, Andriz Oy
”Service-mindedness is our joint effort and with the collaboration of our entire personnel we have succeeded to change our corporate culture.”
Kari Pennanen, Service Director, Alko
”Mentoring is an excellent way of transferring experience-based knowledge in an expert organization. The training supports our mentors’ confidence in their skills.”
Riitta Tolvanen, Senior Vice President, Human Resources, VTT
”Excellent leadership training takes the changing business environment and the different roles of leadership into account. We discovered our strengths and innovated new operational models.”
Antti Viitanen, CEO, Novartis Finland Oy
”Valmennuksen avulla uusi johtoryhmämme pääsi nopeasti hyvään vauhtiin. Meillä on hyvä työskentelyilmapiiri. Luotamme toisiimme, tuomme esiin mielipiteitämme ja teemme tehokkaasti päätöksiä.”
Tom Lindblad, Toimitusjohtaja, Fazer Brands Finland
”Kulttuurinmuutos lähtee yrityksen sisältä ja on prosessina vuosien mittainen. Olemme kuitenkin nähneet muutoksen vaikutuksia jo nyt toimintamme tuloksissa. Ulkopuolista apua saatetaan tarvita tuomaan energiaa ja muistuttamaan oikeasta suunnasta. Sitä olemme saaneet Delficonilta.”
Marko Savolainen, Toimitusjohtaja, Isoworks
”Organisaation muutos lähtee liikkeelle vetäjän asenteesta. Pitää uskaltaa astua omalle epämukavuusalueelleen. Tämä on tietotyötä: kun esimies itse asettuu alttiiksi ja on itse luotettava häneenkin luotetaan. Jokaisen kannattaa astua ulos kuorestaan, tulosta tekemään”
Laid Valdur, toimitusjohtaja, Sonera
”Delficonin valmennuksessa organisaation jäsenet saivat tutustua itseensä tarkemmin ja loimme yhteiset pelisäännöt. Yksilöiden henkilöarviot siivittivät organisaation kehittämisprosessia. Jokainen organisaation jäsen kävi henkilökohtaisen keskustelun Minnariikka Rajalan kanssa”, kertoo Lauri Mäki. ”Minnariikka Rajalalla on todella hyvä asenne, hän on kova ammattilainen.”
Lauri Mäki, KHT, Hill Audit
Isossa yhdistymisprosessissa, yritysfuusiotilanteessa tarvitaan erikoisosaamista. Kyse on ainutlaatuisesta momentumista, jossa pitää saada nopeasti asioita eteenpäin. Se on erityistilanne, jossa ulkopuolinen apu on perusteltua, toteaa Loimovuori.

Delficon hoiti oman osuutensa särmästi ja hyvin. Olisimme varmasti voineet käyttää prosessiin enemmänkin aikaa, mutta näin isossa integraatiossa aikaa vain ei ole. Kaikki tehtiin hyvin tiiviissä aikataulussa. Pari puolen päivän valmennusta, haastattelut ja palautteet toivat lyhyessä ajassa paljon lisäinformaatiota sekä selkeyttä johtoryhmäläisten rooleihin. Prosessi Delficonin kanssa oli hyödyllinen ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Juha-Petri Loimovuori, toimitusjohtaja, Alma Talent

Asiakkaitamme

Palvelut

Valmennus

Valmennuksemme räätälöidään aina liiketoimintalähtöisesti. Tässä esimerkkejä tyypillisistä valmennustilanteista:

Konsultointi

Delficon tarjoaa tukea ja neuvontaa yritysten johtamisessa ja osaamisen kehittämisessä.

Tutkimus ja mittaus

Tutkimuksen ja mittauksen avulla voidaan lisätä tietoa kehittymistä tukevista vahvuuksista ja työstettävistä haastekohdista sekä konkreettisista jatkotoimenpiteistä.

Johtaminen ja esimiestyö

 • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
 • Johtamisosaamisen kehittäminen
 • Yksilölliset Leadership-valmennusprosessit
 • Strategia-workshopit
 • Teemavalmennukset: Muutos, innovatiivisuus, vuorovaikutus, verkostojen ja itsensä johtaminen
 • Asiantuntijaroolin kehittäminen ja uudistaminen
 • Oman ja muiden osaamisen johtaminen
 • Sidosryhmissä vaikuttaminen ja yhteistyön kehittäminen
 • Avainhenkilöiden yksilölliset valmennusprosessit
 • Teemavalmennukset:
  • Vuorovaikutustaidot, ajanhallinta ja itsensä johtaminen
  • Mentoroinnin taidot hiljaisen tiedon välittäjänä
 • Tiimit ja virtuaalitiimit
 • Monikulttuurisuus
 • Yrityskulttuurien yhdistäminen
 • Muuttuvat toimenkuvat ja roolit
 • Teemavalmennukset: Rikastava vuorovaikutus, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, voimavarapäivät jne.
 • Yrityskulttuurin analysointi ja kehittäminen
 • Management Audit
 • Uusi työnteon maailma
 • Liiketoimintastrategian muuttaminen operatiiviseksi toiminnaksi
 • Suorituksen johtaminen
 • Yrityksen tuloksellisuuden parantaminen

Tutkimukset ja mittaukset ovat olennainen osa tavoitteellista kehittämistä. Tässä esimerkkejä tarjoamistamme tutkimuksista:

 • Denison Organization Culture Survey-yrityskulttuuritutkimus
 • Strategian 360 asteen arviointi
 • Johtamismotivaatio ja -tyyli
 • Asiantuntijan motivaattorit ja työskentelytapa
 • Tiimirooli ja tiimityö
 • Vuorovaikutusosaaminen (tunne- ja sosiaalinen taito)
 • 360°-arviot

Delficon polku

Tilanneanalyysi

Mitä kehitämme?

Tilanneanalyysi:
Mitä kehitämme?

Analysoimme yrityksesi kulttuurin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Peilaamme kehittämistarpeita myös yrityksesi strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin. Sovimme myös yhdessä mittarit: Minkä pitää muuttua toiminnassa?

Kehittäminen

Uuden toimitavan luominen

Kehittäminen: Uuden toimintatavan luominen

Käytämme menetelmiä, jotka ovat vaikuttavia, innovatiivisia ja tukevat yrityksen ihmisten omia voimavaroja. Toimenpiteiden integrointi yrityskulttuurin johtamiseen luo kustannustehokkuuta, yhtenäisyyttä sekä tuloksellisuutta.

Muutos

Oma uusi tapa toimia

Muutos:
Oma uusi tapa toimia

Tähän kehittämistoimenpiteet tähtäävät: Todelliseen muutokseen toiminnassa. Me olemme tavoitteessamme vasta, kun asiakkaammekin on. Olennaista on, että valmennus tukee muutosten aitoa toteutumista käytännössä.

Arviointi

Heijastuminen tulokseemme

Arviointi – Toiminnan heijastuminen tulokseemme

Yhteisessä arvioinnissa palaamme tavoitteisiin: onko muutos saatu aikaan? Onko tulos tavoitteiden mukainen ja onko se kestävä? Onko yrityskulttuuri muuttunut haluttuun suuntaan?

Julkaisut

Ajankohtaista

Tammikuun seminaari: Arvojen ja motivaation vahvistaminen johtamisella

​ Aamiaisseminaari Kenelle? Toimitusjohtaja/henkilöstöjohtaja/ yrityksen avainkehittäjä Missä ja milloin? 26.1.2018 klo 8.30 – 11.30 Business [...]

Johtamisen uudet paradigmat-seminaarin antia

  Perjantaina 3.11. Hanasaaren kulttuurikeskukseen kokoontui sisäisestä motivaatiosta, arvoista ja  yksilön sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä kiinnostuneita [...]

Kutsuvierasseminaari ’3.11.2017 Johtamisen uudet paradigmat’ on täynnä

  Delficonin järjestämä kutsuvierasseminaari 3.11.2017 'Johtamisen uudet paradigmat' on valitettavasti täynnä.  Suuren mielenkiinnon johdosta järjestämme [...]

Tavataan

Autamme sinua löytämään oikeat kehittämisen kohteet ja luomaan yrityskulttuuristanne voiman, joka parantaa yrityksenne suorituskykyä, tekee johtamisesta vaikuttavaa ja varmistaa toiminnan onnistumisen.

Ota yhteyttä
ja pyydä näkemys

Yhteistyökumppanit

Avada Admin
Kansainvälinen yrityskulttuurin asiantuntijaorganisaatio Denison Consulting on valinnut Delficonin kumppanikseen. Kumppanuuden myötä Delficon ottaa käyttöön maailmanluokan työkalut yrityskulttuurin tutkimiseen ja tulokselliseen kehittämiseen. Kumppanuus mahdollistaa  myös tiedon ja kokemusten vaihtamisen sekä korkealaatuisen kumppaniverkoston hyödyntämisen ympäri maailmaa.

Tämä kumppanuus tuo asiakkaillemme todellista lisäarvoa. Yrityskulttuurista ja sen merkityksestä strategian ja tuloksellisuuden kannalta puhutaan paljon. Nyt meillä on työkalu, jolla pääsemme käsiksi yrityskulttuurin kannalta tärkeimpiin kehityskohteisiin. Tämä on erinomaisen tärkeää yritysten menestymisen varmistamiseksi.

Denison Organization Culture Survey (DOCS) auttaa tunnistamaan yrityksen liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta oleelliset vahvuudet ja kehittymiskohteet. Analysointi auttaa kohdistamaan kehittämistoimenpiteet suorituskyvyn kannalta vaikuttavimpiin kohteisiin. Tuloksia verrataan maailmanlaajuiseen bencmark-aineistoon. Denison analyysiä on soveltanut tuloksellisesti jo yli 5000 asiakasta eri toimialoilta.

Avada Admin

on kumppanimme tutkimuksissa ja mittauksissa. Media Clever on vuonna 2002 perustettu täyden palvelun tutkimustalo. Sen erikoisalaa ovat yksilöidyt henkilöstö-, asiakas- ja markkinatutkimuspalvelut, jotka tuottavat luotettavaa sekä selkeästi jäsenneltyä tietoa asiakkaiden toimintaympäristöstä.

We Are All Leaders.

We help our customers create strong cultures where coworkers are engaged, driving development and taking care of themselves and each other. We call it self-leadership